Hát Ngày mùa vui trang 8 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Những người nông dân giúp ích gì cho xã hội?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lời bài hát Ngày mùa vui và hiểu biết thực tế

Lời giải chi tiết

Bài hát: Ngày mùa vui

Những người nông dân đã sản xuất lương thực cho chúng ta ăn hàng ngày.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 1: Rộn ràng ngày mới