Câu hỏi 3 Nhà ga âm nhạc trang 11 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tạo hai mẫu vận động cơ thể theo nhịp đếm 1,2,3,4 với các động tác sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghép các mẫu vận động thành 4 nhịp đếm

Lời giải chi tiết

Mẫu 1:

Mẫu 2:


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 1: Rộn ràng ngày mới