Chủ đề 3: Vui bước tới trường

Bình chọn:
4.1 trên 27 phiếu
Khởi hành
Khám phá trang 18 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Khám phá trang 18

Xem lời giải

Hành trình
Nghe nhạc trang 20 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Nghe, vận động theo nhạc bài A ram sam sam - nhạc Ma-rốc

Xem lời giải

Hát Trên con đường đến trường trang 20 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Em thích điều gì nhất khi đến trường? Vì sao?

Xem lời giải

Đọc nhạc Đô - Rê - Mi - Pha - Son trang 21 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Đọc nhạc Đô - Rê - Mi - Pha - Son

Xem lời giải

Nhạc cụ trang 22 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Nhạc cụ

Xem lời giải

Về ga
Câu hỏi 1 Nhà ga âm nhạc trang 23 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Tạo ra âm thanh theo những đường nét sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 2 Nhà ga âm nhạc trang 23 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Đọc tiết tấu, sau đó gõ song loan theo các mẫu sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 3 Nhà ga âm nhạc trang 23 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Đọc tiết tấu và luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể

Xem lời giải

Câu hỏi 4 Nhà ga âm nhạc trang 23 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Tạo hai mẫu 5 âm dựa trên các kí hiệu nốt nhạc bàn tay sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 5 Nhà ga âm nhạc trang 23 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Em thích các hoạt động âm nhạc nào trong chủ đề này? a) Khám phá đường nét chuyển động của âm thanh b) Hát bài Trên con đường đến trường c) Nghe và vận động theo nhạc bài A ram sam sam d) Đọc nhạc theo kí hiệu nốt nhạc bàn tay

Xem lời giải