Nghe nhạc trang 20 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nghe, vận động theo nhạc bài A ram sam sam - nhạc Ma-rốc

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu