Hát Trên con đường đến trường trang 20 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em thích điều gì nhất khi đến trường? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cảm nhận của bản thân em

Lời giải chi tiết

Em thích nghe cô giáo giảng bài khi đến trường vì em học nhiều điều bổ ích.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu