Câu hỏi 3 Nhà ga âm nhạc trang 23 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đọc tiết tấu và luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc tiết tấu

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu