Nhạc cụ trang 22 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Nhạc cụ

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc tiết tấu và luyện tập gõ song loan

Phương pháp giải:

Đọc tiết tấu

Lời giải chi tiết:

 

Câu 2

Đọc tiết tấu và luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể

Phương pháp giải:

Đọc tiết tấu

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Thực hành đệm cho bài hát Trên con đường đến trường

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu