Chủ đề 6: Lời ru yêu thương

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Khởi hành
Khám phá trang 38 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Khám phá

Xem lời giải

Hành trình
Nghe nhạc trang 40 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Nghe, cảm thụ và vận động theo nhạc bài Mẹ ơi có biết - nhạc và lời: Nguyễn Văn Chung

Xem lời giải

Hát Chúc ngủ ngon trang 40 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Hát Chúc ngủ ngon

Xem lời giải

Đọc nhạc Đô - Rê - Mi - Pha - Son - La - Đố trang 41 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Đọc nhạc Đô - Rê - Mi - Pha - Son - La - Đố

Xem chi tiết

Thường thức âm nhạc trang 42 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Câu chuyện âm nhạc: KHÚC HÁT RU TRÊN LƯNG MẸ

Xem lời giải

Nhạc cụ trang 44 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Nhạc cụ

Xem lời giải

Về ga
Câu hỏi 1 Nhà ga âm nhạc trang 45 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Tạo âm thanh có nhịp điệu nhanh- chậm bằng các nhạc cụ gõ mà em biết

Xem lời giải

Câu hỏi 2 Nhà ga âm nhạc trang 45 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Đọc tiết tấu, sau đó gõ song loan theo các mẫu sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 3 Nhà ga âm nhạc trang 45 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Đọc tiết tấu và thực hiện mẫu vận động cơ thể sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 4 Nhà ga âm nhạc trang 45 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Tạo hai mẫu 6 âm dựa trên các kí hiệu nốt nhạc bàn tay sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 5 Nhà ga âm nhạc trang 45 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Em thích các hoạt động âm nhạc nào trong chủ đề này? a) Khám phá nhịp điệu nhanh- chậm b) Nghe và vận động nhạc theo bài Mẹ ơi có biết c) Hát bài Chúc ngủ ngon d) Nghe câu chuyện âm nhạc Khúc hát ru trên lưng mẹ.

Xem lời giải