Nhạc cụ trang 44 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Nhạc cụ

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc tiết tấu và luyện tập gõ trai-en-gô, song loan

Phương pháp giải:

Đọc tiết tấu và gõ

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Thực hành đệm cho bài hát Chúc ngủ ngon

Câu 3

Sáng tạo tiết tấu dựa trên bài đồng dao Rồng rắn lên mây

Phương pháp giải:

Sáng tạo tiết tấu

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 6: Lời ru yêu thương