Đọc nhạc Đô - Rê - Mi - Pha - Son - La - Đố trang 41 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đọc nhạc Đô - Rê - Mi - Pha - Son - La - Đố

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Luyện tập mẫu 5 âm theo kí hiệu nốt nhạc bàn tay

Câu 2

Thực hành đọc nhạc theo mẫu

Phương pháp giải:

Đọc nhạc theo lí hiệu nột nhạc bàn tay

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 6: Lời ru yêu thương