Chủ đề 7: Giai điệu quê hương

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Khởi hành
Khám phá trang 47 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Khám phá

Xem lời giải

Hành trình
Nghe nhạc trang 48 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Nghe, cảm thụ và vận động theo nhạc bài hát Hoa rung reng - dân ca Ba-na, sưu tầm, kí âm:Lê Toàn Tùng; lời mới: Mỹ Liêm

Xem lời giải

Hát Bắc Kim Thang trang 48 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Hát Bắc Kim Thang

Xem lời giải

Đọc nhạc trang 49 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Đọc nhạc

Xem lời giải

Nhạc cụ trang 50 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Nhạc cụ

Xem lời giải

Về ga
Câu hỏi 1 Nhà ga âm nhạc trang 51 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Chọn ra những hình có bạn nhỏ hoạt động âm nhạc

Xem lời giải

Câu hỏi 2 Nhà ga âm nhạc trang 51 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Tạo hai mẫu vận động cơ thể theo nhịp đếm 1,2,3,4 với các động tác sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 3 Nhà ga âm nhạc trang 51 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Tạo hai mẫu gõ tiết tấu bằng một trong các nhạc cụ sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 4 Nhà ga âm nhạc trang 51 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Đọc mẫu tiết tấu, sau đó kết hợp đọc nhạc theo kí hiệu nốt nhạc bàn tay

Xem lời giải

Câu hỏi 5 Nhà ga âm nhạc trang 51 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Em thích các hoạt động âm nhạc nào trong chủ đề này? a) Khám phá chuỗi âm thanh to dần – nhỏ dần b) Hát bài Năm mới bình an c) Nghe và vận động theo nhạc tác phẩm Mùa xuân d) Tìm hiểu nhạc cụ gõ nước ngoài

Xem lời giải