Đọc nhạc trang 49 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đọc nhạc

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Luyện tập mẫu 6 âm theo kí hiệu nốt nhạc bàn tay

Phương pháp giải:

Sắp xếp các kí hiệu nốt nhạc bàn tay tạo thành 6 âm.

Câu 2

Đọc mẫu tiết tấu

Câu 3


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu