Câu hỏi 4 Nhà ga âm nhạc trang 51 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đọc mẫu tiết tấu, sau đó kết hợp đọc nhạc theo kí hiệu nốt nhạc bàn tay

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu