Câu hỏi 2 Nhà ga âm nhạc trang 51 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tạo hai mẫu vận động cơ thể theo nhịp đếm 1,2,3,4 với các động tác sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghép các động tác vận động cơ thể theo nhịp đếm 1,2,3,4

Lời giải chi tiết

Mẫu 1:

 

Mẫu 2:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu