Khám phá trang 47 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Khám phá

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe và nêu cảm nhận giai điệu bài Bắc kim thang dân ca Nam Bộ, sưu tầm và kí âm: Trần Kiết Tường

Câu 2

Xem tranh và tìm hiểu cách chơi nhạc cụ


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu