Câu hỏi 3 Nhà ga âm nhạc trang 51 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tạo hai mẫu gõ tiết tấu bằng một trong các nhạc cụ sau:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sáng tạo tiết tấu rồi gõ bằng nhạc cụ

Lời giải chi tiết

Mẫu 1:

Mẫu 2:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu