Câu hỏi 4 Nhà ga âm nhạc trang 23 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tạo hai mẫu 5 âm dựa trên các kí hiệu nốt nhạc bàn tay sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sắp xếp các kí hiệu nốt nhạc bàn tay tạo thành 5 âm.

Lời giải chi tiết

Mẫu 1:

 

Mẫu 2:

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu