Câu hỏi 2 Nhà ga âm nhạc trang 11 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nhìn và gõ thanh phách, tem-bơ-rin theo mẫu:

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 1: Rộn ràng ngày mới