Lý thuyết phản ứng oxi hóa - khử hóa học 8


Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.

1. Sự khử. Sự oxi hóa

- Sự khử là sự tách oxi khỏi một chất

- Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất

VD: 3H2 + Fe2O3 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2Fe + 3H2

- Quá trình kết hợp của nguyên tử O trong Fe2O3 với H2 gọi là quá trình oxi hóa. Ta nói đã xảy ra sự oxi hóa H2 tạo thành H2O

- Quá trình tách oxi khỏi Fe2O3 gọi là quá trình khử. Ta nói đã xảy ra sự khử Fe2O3 tạo ra Fe

2. Chất khử. Chất oxi hóa

- Chất chiếm oxi của chát khác gọi là chất khử

- Chất nhường oxi cho chât khác là chất oxi hóa

VD: 3H2 + Fe2O3 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2Fe + 3H2

   + H2 là chất khử

   + Fe2O3 là chất oxi hóa

3. Phản ứng oxi hóa – khử

Hóa học lớp 8 | Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa 8 có đáp án

- Sự khử và sự oxi hóa là hai quá trình tuy ngược nhau nhưng xảy ra đồng thời trong cùng một phản ứng hóa học. Phản ứng hóa học này được gọi là phản ứng oxi hóa – khử

- Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa trong đó xảy ra đồng thời sự oxi oxi hóa và sự khử

4. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa – khử

- Cơ sở của nhiều công nghệ sản xuất trong luyện kimvà công nghiệp hóa học

- Diễn ra trong quá trình kim loại bị phá hủy trong tự nhiên

Sơ đồ tư duy: Phản ứng oxi hóa - khử

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 51 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 32. Phản ứng oxi hóa - khử

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.