Lí thuyết : Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu trang 91 SGK Vật lí 8


Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu: Đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.

1. Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu: Đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.

2. Đơn vị của năng suất tỏa nhiệt là J/kg.

3. Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn là: Q = q.m, với q là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu, m là khối lượng của nhiên liệu bị đốt hoàn toàn.

Lưu ý:

- Khi nhiên liệu bị đốt cháy, có những phản ứng hóa học xảy ra bên trong nhiên liệu, làm cho nhiên liệu biến đổi chất và tỏa ra năng lượng.

- Các nhiên liệu thông thường mà con người đang sử dụng là than đá, dầu hỏa và khí đốt.

- Năng suất tỏa nhiệt của các nhiên liệu khác nhau thì khác nhau.

Sơ đồ tư duy về năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu


Bình chọn:
3.8 trên 25 phiếu
  • Bài C1 trang 92 SGK Vật lí 8

    Giải bài C1 trang 92 SGK Vật lí 8. Hãy cho biết năng suất tỏa nhiệt của khí đốt bằng bao nhiêu lần năng suất tỏa nhiệt của than bùn?

  • Bài C2 trang 92 SGK Vật lí 8

    Giải bài C2 trang 92 SGK Vật lí 8. Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được mỗi nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa?

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.