Lí thuyết : Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu trang 91 SGK Vật lí 8

Bình chọn:
3 trên 13 phiếu

Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu: Đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.

1. Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu: Đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.

2. Đơn vị của năng suất tỏa nhiệt là J/kg.

3. Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn là: Q = q.m, với q là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu, m là khối lượng của nhiên liệu bị đốt hoàn toàn.

Lưu ý:

- Khi nhiên liệu bị đốt cháy, có những phản ứng hóa học xảy ra bên trong nhiên liệu, làm cho nhiên liệu biến đổi chất và tỏa ra năng lượng.

- Các nhiên liệu thông thường mà con người đang sử dụng là than đá, dầu hỏa và khí đốt.

- Năng suất tỏa nhiệt của các nhiên liệu khác nhau thì khác nhau

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 26. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu