Lí thuyết : Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu trang 91 SGK Vật lí 8


Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu: Đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.

 

I - NHIÊN LIỆU

Trong cuộc sống và kĩ thuật, người ta phải đốt than, củi, dầu, ... để cung cấp nhiệt lượng cho các vật liệu khác. Than, củi, dầu, ... là các nhiên liệu.

II - NĂNG SUẤT TOẢ NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU

Đại lượng cho biết nhiệt lượng toả ra khi $1{\rm{ }}kg$ nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu.

- Kí hiệu: \(q\)

- Đơn vị: \(J/kg\)

III - CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG DO NHIÊN LIỆU BỊ ĐỐT CHÁY TOẢ RA

Nhiệt lượng toả ra khi nhiên liệu bị đốt cháy được tính theo công thức:

\(Q = qm\)

Trong đó:

     + $Q$: nhiệt lượng toả ra $\left( J \right)$

     + $q$: năng suất toả nhiệt của nhiên liệu $\left( {J/kg} \right)$

     + $m$: khối lượng nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn$\left( {kg} \right)$

Sơ đồ tư duy về năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệuBình chọn:
4 trên 32 phiếu
  • Bài C1 trang 92 SGK Vật lí 8

    Giải bài C1 trang 92 SGK Vật lí 8. Hãy cho biết năng suất tỏa nhiệt của khí đốt bằng bao nhiêu lần năng suất tỏa nhiệt của than bùn?

  • Bài C2 trang 92 SGK Vật lí 8

    Giải bài C2 trang 92 SGK Vật lí 8. Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được mỗi nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa?

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí