Bài 9. Áp suất khí quyển

Bình chọn:
4 trên 319 phiếu
Lý thuyết. Áp suất khí quyển

1. Sự tồn tại của áp suất khí quyển: Trái đất và mọi vật trên trái đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương.

Xem chi tiết

Câu 1 - trang 32 SGK vật lý 8

Giải bài C1 trang 32 SGK Vật lí 8. Hút bớt không khí trong vỏ hộp sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía.

Xem lời giải

Câu 2 - trang 32 SGK vật lý 8

Cắm một ống thủy tinh ngập trong nước rồi lấy ngón tay bịt kín đầu phía trên và kéo ra khỏi nước.

Xem lời giải

Câu 3 - trang 32 SGK vật lý 8

Giải bài C3 trang 32 SGK Vật lí 8. Nếu bỏ ngón tay bịt kín ra khỏi ống(thí nghiệm ở câu 2) ra thì xảy ra hiện tượng gì? Giải thích tại sao?

Xem lời giải

Câu C4 - trang 33 SGK vật lý 8

Giải bài C4 trang 33 SGK Vật lí 8. Năm 1654, Ghê rich(1602-1678), thị trường thành phố Mác đơ buốc của đức đã làm thì nghiệm sau:

Xem lời giải

Câu 5 - trang 34 SGK vật lý 8

Giải bài C5 trang 34 SGK Vật lí 8. Các áp suất tác dụng lên A(ở ngoài ống) và lên B(ở trong ống) có bằng nhau không ? tại sao?

Xem lời giải

Câu 6 - trang 34 SGK vật lý 8

Áp suất tác dụng lên A là áp suất nào? Áp suất tác dụng lên B là áp suất nào?

Xem lời giải

Câu 7 - trang 34 SGK vật lý 8

Giải bài C7 trang 34 SGK Vật lí 8. Hãy tính áp suất tại B, biết trọng lượng riêng của thủy ngân(hg)

Xem lời giải

Câu 8 - trang 34 SGK vật lý 8

Giải bài C8 trang 34 SGK Vật lí 8. Giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài.

Xem lời giải

Câu C9 - trang 34 SGK vật lý 8

Giải bài C9 trang 34 SGK Vật lí 8. Nêu ví dụ chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển.

Xem lời giải

Câu C10 - trang 34 SGK vật lý 8

Giải bài C10 trang 34 SGK Vật lí 8. Nói áp suất khí quyển bằng 76cmhg có nghĩa là thế nào ?

Xem lời giải

Câu C11 - trang 34 SGK vật lý 8

Giải bài C11 trang 34 SGK Vật lí 8. Trong thí nghiệm Tô re xe li, giả sử không dung thùy ngân mà dùng cột nước thì nước trong ống cao bao nhiêu? Ống Tô ri xe li phải dài ít nhất là bao nhiêu?.

Xem lời giải

Bài C12 trang 34 SGK Vật lí 8

Giải bài C12 trang 34 SGK Vật lí 8. Tại sao không thể đo trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p = d.h.?

Xem lời giải