Bài 16. Cơ năng

Bình chọn:
4.4 trên 283 phiếu
Bài C1 trang 55 sgk vật lí 8. Bài C1 trang 55 sgk vật lí 8.

Giải bài C1 trang 55 SGK Vật lí 8. Nếu đưa quả nặng lên một độ cao nào đó ...

Xem chi tiết
Bài C2 trang 56 sgk vật lí 8. Bài C2 trang 56 sgk vật lí 8.

Giải bài C2 trang 56 SGK Vật lí 8. Lúc này lò xo có cơ năng...

Xem chi tiết
Bài C3 trang 56 sgk vật lí 8 Bài C3 trang 56 sgk vật lí 8

Giải bài C3 trang 56 SGK Vật lí 8. Hiện tượng sẽ xảy ra như thế nào?

Xem chi tiết
Bài C4 trang 56 sgk vật lí 8 Bài C4 trang 56 sgk vật lí 8

Giải bài C4 trang 56 SGK Vật lí 8. Chứng minh rằng quả cầu A đang chuyển động ..

Xem chi tiết
Bài C5 trang 56 sgk vật lí 8 Bài C5 trang 56 sgk vật lí 8

Giải bài C5 trang 56 SGK Vật lí 8. Từ kết quả thí nghiệm hãy tìm từ thích hợp...

Xem chi tiết
Bài C6 trang 57 sgk vật lí 8 Bài C6 trang 57 sgk vật lí 8

Giải bài C6 trang 57 SGK Vật lí 8. Độ lớn vận tốc của quả cầu lúc đập vào miếng gỗ B...

Xem chi tiết
Bài C7 trang 57 sgk vật lí 8 Bài C7 trang 57 sgk vật lí 8

Giải bài C7 trang 57 SGK Vật lí 8. Hiện tượng xảy ra có gì khác so với thí nghiệm 2..

Xem chi tiết
Bài C8 trang 57 sgk vật lí 8 Bài C8 trang 57 sgk vật lí 8

Giải bài C8 trang 57 SGK Vật lí 8. Các thí nghiệm trên cho thấy động năng phụ thuộc yếu tố gì ..

Xem chi tiết
Bài C9 trang 57 sgk vật lí 8 Bài C9 trang 57 sgk vật lí 8

Giải bài C9 trang 57 SGK Vật lí 8. Nêu ví dụ vật có cả động năng và thế năng?

Xem chi tiết
Bài C10 trang 57 sgk vật lí 8 Bài C10 trang 57 sgk vật lí 8

Giải bài C10 trang 57 SGK Vật lí 8. Cơ năng của từng vật ở hình 16,4 a, b, c thuộc dạng cơ năng nào?

Xem chi tiết


Gửi bài