Bài 16. Cơ năng

Bình chọn:
4.3 trên 327 phiếu
Lý thuyết cơ năng của vật

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Xem chi tiết

Bài C1 trang 55 sgk vật lí 8.

Nếu đưa quả nặng lên một độ cao nào đó ...

Xem lời giải

Bài C2 trang 56 sgk vật lí 8.

Giải bài C2 trang 56 SGK Vật lí 8. Lúc này lò xo có cơ năng...

Xem lời giải

Bài C3 trang 56 sgk vật lí 8

Giải bài C3 trang 56 SGK Vật lí 8. Hiện tượng sẽ xảy ra như thế nào?

Xem lời giải

Bài C4 trang 56 sgk vật lí 8

Giải bài C4 trang 56 SGK Vật lí 8. Chứng minh rằng quả cầu A đang chuyển động ..

Xem lời giải

Bài C5 trang 56 sgk vật lí 8

Giải bài C5 trang 56 SGK Vật lí 8. Từ kết quả thí nghiệm hãy tìm từ thích hợp...

Xem lời giải

Bài C6 trang 57 sgk vật lí 8

Giải bài C6 trang 57 SGK Vật lí 8. Độ lớn vận tốc của quả cầu lúc đập vào miếng gỗ B...

Xem lời giải

Bài C7 trang 57 sgk vật lí 8

Giải bài C7 trang 57 SGK Vật lí 8. Hiện tượng xảy ra có gì khác so với thí nghiệm 2..

Xem lời giải

Bài C8 trang 57 sgk vật lí 8

Giải bài C8 trang 57 SGK Vật lí 8. Các thí nghiệm trên cho thấy động năng phụ thuộc yếu tố gì ..

Xem lời giải

Bài C9 trang 57 sgk vật lí 8

Nêu ví dụ vật có cả động năng và thế năng?

Xem lời giải

Bài C10 trang 57 sgk vật lí 8

Giải bài C10 trang 57 SGK Vật lí 8. Cơ năng của từng vật ở hình 16,4 a, b, c thuộc dạng cơ năng nào?

Xem lời giải