Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính

Bình chọn:
4 trên 347 phiếu
Lý thuyết về sự cân bằng lực - quán tính Lý thuyết về sự cân bằng lực - quán tính

1.Hai lực cân bằng

Xem chi tiết
Bài C1 - Trang 17 - SGK Vật lí 8 Bài C1 - Trang 17 - SGK Vật lí 8

Giải bài C1 trang 17 SGK Vật lí 8. Hãy kể tên và biểu diễn các lực tác dụng lên quyển sách , quả cầu, quả bóng có trọng lượng lần lượt là 3N ; 0,5N ; 5N, bằng các...

Xem chi tiết
Bài C2 - Trang 18 - SGK Vật lí 8 Bài C2 - Trang 18 - SGK Vật lí 8

Giải bài C2 trang 18 SGK Vật lí 8. Tại sao quả cân A ban đầu đứng yên ?

Xem chi tiết
Bài C3 - Trang 18 - SGK Vật lí 8 Bài C3 - Trang 18 - SGK Vật lí 8

Giải bài C3 trang 18 SGK Vật lí 8. Đặt thêm một quả nặng A' lên quả cân A (H.5.3b). Tại sao quả cân A cùng với A' sẽ chuyển động nhanh dần ?

Xem chi tiết
Bài C4 - Trang 18 - SGK Vật lí 8 Bài C4 - Trang 18 - SGK Vật lí 8

Giải bài C4 trang 18 SGK Vật lí 8. Khi quả cân A chuyển động quanh lỗ K thì vật nặng A' bị giữ lại ( H.5.3c,d).

Xem chi tiết
Bài C5 - Trang 19 - SGK Vật lí 8 Bài C5 - Trang 19 - SGK Vật lí 8

Giải bài C5 trang 19 SGK Vật lí 8. Hãy đo quãng đường đi được của quả cân A sau mỗi khoảng thời gian 2 giây, ghi vào bảng 5.1 và tính vận tốc của A.

Xem chi tiết
Bài C6 - Trang 19 - SGK Vật lí 8 Bài C6 - Trang 19 - SGK Vật lí 8

Giải bài C6 trang 19 SGK Vật lí 8. Búp bê đang đứng yên trên xe. Bất chợt đẩy xe chuyển động về phía trước (H.5.4)Hỏi búp bê sẽ ngã về phía nào ? Tại sao ?

Xem chi tiết
Bài C7 - Trang 19 - SGK Vật lí 8 Bài C7 - Trang 19 - SGK Vật lí 8

Giải bài C7 trang 19 SGK Vật lí 8. Đẩy cho xe và búp bê cùng chuyển động rồi bất chợt xe dừng lại. Hỏi búp bê sẽ ngã về phía nào ? Tại sao ?

Xem chi tiết
Bài C8- Trang 20 - SGK Vật lí 8 Bài C8- Trang 20 - SGK Vật lí 8

Giải bài C8 trang 19 SGK Vật lí 8. Hãy dùng khái niệm quán tính để giải thích các hiện tượng sau đây...

Xem chi tiết


Gửi bài