Bài 1. Chuyển động cơ học

Bình chọn:
4.3 trên 545 phiếu
Bài C1 - Trang 4 - SGK Vật lí 8 Bài C1 - Trang 4 - SGK Vật lí 8

Giải bài C1 trang 4 SGK Vật lí 8. Làm thế nào để biết một ô tô trên đường, một chiếc thuyền...

Xem chi tiết
Bài C2 - Trang 5 - SGK Vật lí 8 Bài C2 - Trang 5 - SGK Vật lí 8

Giải bài C2 trang 5 SGK Vật lí 8. Hãy tìm ví dụ về chuyển động cơ học, trong đó chỉ rõ vật được chọn làm mốc.

Xem chi tiết
Bài C3 - Trang 5 - SGK Vật lí 8 Bài C3 - Trang 5 - SGK Vật lí 8

Giải bài C3 trang 5 SGK Vật lí 8. Khi nào vật được coi là đứng yên ? Hãy tìm ví dụ về vật đứng yên, trong đó chỉ rõ vật được chọn làm mốc.

Xem chi tiết
Bài C4 - Trang 5 - SGK Vật lí 8 Bài C4 - Trang 5 - SGK Vật lí 8

Giải bài C4 trang 5 SGK Vật lí 8. So với nhà ga thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ?

Xem chi tiết
Bài C5 - Trang 5 - SGK Vật lí 8 Bài C5 - Trang 5 - SGK Vật lí 8

Giải bài C5 trang 5 SGK Vật lí 8. So với toa tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ?

Xem chi tiết
Bài C6 - Trang 5 - SGK Vật lí 8 Bài C6 - Trang 5 - SGK Vật lí 8

Giải bài C6 trang 5 SGK Vật lí 8. Hãy dựa vào các câu trả lời trên để tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống của các nhận xét sau đây

Xem chi tiết
Bài C7 - Trang 5 - SGK Vật lí 8 Bài C7 - Trang 5 - SGK Vật lí 8

Giải bài C7 trang 5 SGK Vật lí 8. Hãy tìm ví dụ để minh họa cho nhận xét.

Xem chi tiết
Bài C8 - Trang 5 - SGK Vật lí 8 Bài C8 - Trang 5 - SGK Vật lí 8

Giải bài C8 trang 5 SGK Vật lí 8. Hãy trả lời câu hỏi ở đầu bài : Mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây. Như vậy có phải mặt trời chuyển động còn trái đất đứng yên không ?

Xem chi tiết
Bài C9 - Trang 6 - SGK Vật lí 8 Bài C9 - Trang 6 - SGK Vật lí 8

Giải bài C9 trang 6 SGK Vật lí 8. Hãy nêu thêm ví dụ về chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn thường gặp trong đời sống.

Xem chi tiết
Bài C10 - Trang 6 - SGK Vật lí 8 Bài C10 - Trang 6 - SGK Vật lí 8

Giải bài C10 trang 6 SGK Vật lí 8. Mỗi vật trong hình 1.4 chuyển động so với vật nào, đứng yên so với vật nào ?

Xem chi tiết
Bài C11 - Trang 6 - SGK Vật lí 8 Bài C11 - Trang 6 - SGK Vật lí 8

Giải bài C11 trang 6 SGK Vật lí 8. Có người nói :" Khi khoảng cách từ vật tới mốc không thay đổi...

Xem chi tiết


Gửi bài