Bài 6. Lực ma sát

Bình chọn:
4.2 trên 346 phiếu
Bài C1 trang 21 sgk vật lí lớp 88 Bài C1 trang 21 sgk vật lí lớp 88

Giải bài C1 trang 21 SGK Vật lí 8. Hãy tìm ví dụ về lực ma sát trượt trong đời sống và kĩ thuật.

Xem chi tiết
Bài C2 trang 21 sgk vật lí lớp 88 Bài C2 trang 21 sgk vật lí lớp 88

Giải bài C2 trang 21 SGK Vật lí 8. Hãy tìm thêm ví dụ về lực ma sát lăn trong đời sống và kĩ thuật.

Xem chi tiết
Bài C3 trang 21 sgk vật lí lớp 88 Bài C3 trang 21 sgk vật lí lớp 88

Giải bài C3 trang 21 SGK Vật lí 8. Trong các trường hợp vẽ ở hình 6.1,...

Xem chi tiết
Bài C4 trang 22 sgk vật lí lớp 88 Bài C4 trang 22 sgk vật lí lớp 88

Giải bài C4 trang 22 SGK Vật lí 8. Tại sao trong thí nghiệm trên, mặc dù có lực kéo tác dụng lên vật nặng...

Xem chi tiết
Bài C5 trang 22 sgk vật lí lớp 88 Bài C5 trang 22 sgk vật lí lớp 88

Giải bài C5 trang 22 SGK Vật lí 8. Hãy tìm ví dụ về lực ma sát nghỉ trong đời sống và kĩ thuật.

Xem chi tiết
Bài C6 trang 22 sgk vật lí lớp 88 Bài C6 trang 22 sgk vật lí lớp 88

Giải bài C6 trang 22 SGK Vật lí 8. Hãy nêu tác hại của lực ma sát...

Xem chi tiết
Bài C7 trang 23 sgk vật lí lớp 88 Bài C7 trang 23 sgk vật lí lớp 88

Giải bài C7 trang 23 SGK Vật lí 8. Hãy quan sát các trường hợp vẽ ở hình 6.4...

Xem chi tiết
Bài C8 trang 23 sgk vật lí lớp 8 Bài C8 trang 23 sgk vật lí lớp 8

Giải bài C8 trang 23 SGK Vật lí 8. Hãy giải thích các hiện tượng sau và...

Xem chi tiết
Bài C9 trang 23 sgk vật lí lớp 88 Bài C9 trang 23 sgk vật lí lớp 88

Giải bài C9 trang 23 SGK Vật lí 8. Ổ bi có tác dụng gì? ...

Xem chi tiết


Gửi bài