Bài 6. Lực ma sát

Bình chọn:
4.2 trên 440 phiếu
Lý thuyết Lực ma sát vật lí 8

Lực ma sát trượt: lực ma sát trượt sinh ra...

Xem chi tiết

Bài C1 trang 21 sgk vật lí lớp 88

Giải bài C1 trang 21 SGK Vật lí 8. Hãy tìm ví dụ về lực ma sát trượt trong đời sống và kĩ thuật.

Xem lời giải

Bài C2 trang 21 sgk vật lí lớp 88

Giải bài C2 trang 21 SGK Vật lí 8. Hãy tìm thêm ví dụ về lực ma sát lăn trong đời sống và kĩ thuật.

Xem lời giải

Bài C3 trang 21 sgk vật lí lớp 88

Giải bài C3 trang 21 SGK Vật lí 8. Trong các trường hợp vẽ ở hình 6.1,...

Xem lời giải

Bài C4 trang 22 sgk vật lí lớp 88

Tại sao trong thí nghiệm trên, mặc dù có lực kéo tác dụng lên vật nặng...

Xem lời giải

Bài C5 trang 22 sgk vật lí lớp 88

Hãy tìm ví dụ về lực ma sát nghỉ trong đời sống và kĩ thuật.

Xem lời giải

Bài C6 trang 22 sgk vật lí lớp 88

Giải bài C6 trang 22 SGK Vật lí 8. Hãy nêu tác hại của lực ma sát...

Xem lời giải

Bài C7 trang 23 sgk vật lí lớp 88

Giải bài C7 trang 23 SGK Vật lí 8. Hãy quan sát các trường hợp vẽ ở hình 6.4...

Xem lời giải

Bài C8 trang 23 sgk vật lí lớp 8

Hãy giải thích các hiện tượng sau và...

Xem lời giải

Bài C9 trang 23 sgk vật lí lớp 88

Giải bài C9 trang 23 SGK Vật lí 8. Ổ bi có tác dụng gì? ...

Xem lời giải