Bài 23. Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Bình chọn:
4.1 trên 191 phiếu
Lý thuyết Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Đối lưu: Đối lưu là sự truyền

Xem chi tiết

Bài C1 trang 80 sgk vật lý 8

Nước màu tìm di chuyển thành

Xem lời giải

Bài C2 trang 80 sgk vật lý 8

Giải bài C2 trang 80 SGK Vật lí 8. Tại sao lớp nước ở dưới

Xem lời giải

Bài C3 trang 80 sgk vật lý 8

Giải bài C3 trang 80 SGK Vật lí 8. Tại sao biết được nước trong

Xem lời giải

Bài C4 trang 81 sgk vật lý 8

Giải bài C4 trang 81 SGK Vật lí 8. Trong thí nghiệm ở hình

Xem lời giải

Bài C5 trang 81 sgk vật lý 8

Giải bài C5 trang 81 SGK Vật lí 8. Tại sao muốn đun nóng chất lỏng

Xem lời giải

Bài C6 trang 81 sgk vật lý 8

Giải bài C6 trang 81 SGK Vật lí 8. Trong chân không và trong chất rắn

Xem lời giải

Bài C7 trang 81 sgk vật lý 8

Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ điều gì ?

Xem lời giải

Bài C8 trang 81 sgk vật lý 8

Giải bài C8 trang 81 SGK Vật lí 8. Giọt nước màu dịch chuyển trở lại đầu A

Xem lời giải

Bài C9 trang 82 sgk vật lý 8

Giải bài C9 trang 82 SGK Vật lí 8. Sự truyền nhiệt từ nguồn nhiệt tới bình

Xem lời giải

Bài C10 trang 82 sgk vật lý 8

Giải bài C10 trang 82 SGK Vật lí 8. Tại sao trong thí nghiệm ở hình 23.4

Xem lời giải

Bài C11 trang 82 sgk vật lý 8

Giải bài C11 trang 82 SGK Vật lí 8. Tại sao về mùa hè ta thường mặc áo màu trắng mà không mặc áo màu đen ?

Xem lời giải

Bài C12 trang 82 sgk vật lý 8

Giải bài C12 trang 82 SGK Vật lí 8. Hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống ở bảng 23.1

Xem lời giải