Bài 22. Dẫn nhiệt

Bình chọn:
4.1 trên 192 phiếu
STEM - Truyền nhiệt

STEM - Truyền nhiệt

Xem chi tiết

Lý thuyết dẫn nhiệt

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Xem chi tiết

Bài C1 trang 77 sgk vật lí 8

Giải bài C1 trang 77 SGK Vật lí 8. Cái đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài C2 trang 77 sgk vật lí 8

Giải bài C2 trang 77 SGK Vật lí 8. Các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự nào?

Xem lời giải

Bài C3 trang 77 sgk vật lí 8

Giải bài C3 trang 77 SGK Vật lí 8. Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh..

Xem lời giải

Bài C4 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C4 trang 78 SGK Vật lí 8. Các đinh gắn ở đầu các thanh có rơi xuống đồng thời không...

Xem lời giải

Bài C5 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C5 trang 78 SGK Vật lí 8. Hãy dựa vào thí nghiệm trên để so sánh ...

Xem lời giải

Bài C6 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C6 trang 78 SGK Vật lí 8. Khi nước ở phần trên của ống nghiệm ...

Xem lời giải

Bài C7 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C7 trang 78 SGK Vật lí 8. Khi đáy ống nghiệm đã nóng thì miếng sáp ...

Xem lời giải

Bài C8 trang 78 sgk vật lí 8

Tìm ba ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt.

Xem lời giải

Bài C9 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C9 trang 78 SGK Vật lí 8. Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại...

Xem lời giải

Bài C10 trang 78 sgk vật lí 8

Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày?

Xem lời giải

Bài C11 trang 78 sgk vật lí 8

Về mùa nào chim thường hay đứng xù lông ? Tại sao?

Xem lời giải

Bài C12 trang 78 sgk vật lí 8

Tại sao trong những ngày rét...

Xem lời giải