Bài 22. Dẫn nhiệt

Bình chọn:
4 trên 164 phiếu
Bài C1 trang 77 sgk vật lí 8 Bài C1 trang 77 sgk vật lí 8

Giải bài C1 trang 77 SGK Vật lí 8. Cái đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì?

Xem chi tiết
Bài C2 trang 77 sgk vật lí 8 Bài C2 trang 77 sgk vật lí 8

Giải bài C2 trang 77 SGK Vật lí 8. Các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự nào?

Xem chi tiết
Bài C3 trang 77 sgk vật lí 8 Bài C3 trang 77 sgk vật lí 8

Giải bài C3 trang 77 SGK Vật lí 8. Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh..

Xem chi tiết
Bài C4 trang 78 sgk vật lí 8 Bài C4 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C4 trang 78 SGK Vật lí 8. Các đinh gắn ở đầu các thanh có rơi xuống đồng thời không...

Xem chi tiết
Bài C5 trang 78 sgk vật lí 8 Bài C5 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C5 trang 78 SGK Vật lí 8. Hãy dựa vào thí nghiệm trên để so sánh ...

Xem chi tiết
Bài C6 trang 78 sgk vật lí 8 Bài C6 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C6 trang 78 SGK Vật lí 8. Khi nước ở phần trên của ống nghiệm ...

Xem chi tiết
Bài C7 trang 78 sgk vật lí 8 Bài C7 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C7 trang 78 SGK Vật lí 8. Khi đáy ống nghiệm đã nóng thì miếng sáp ...

Xem chi tiết
Bài C8 trang 78 sgk vật lí 8 Bài C8 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C8 trang 78 SGK Vật lí 8. Tìm ba ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt.

Xem chi tiết
Bài C9 trang 78 sgk vật lí 8 Bài C9 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C9 trang 78 SGK Vật lí 8. Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại...

Xem chi tiết
Bài C10 trang 78 sgk vật lí 8 Bài C10 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C10 trang 78 SGK Vật lí 8. Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày?

Xem chi tiết
Bài C11 trang 78 sgk vật lí 8 Bài C11 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C11 trang 78 SGK Vật lí 8. Về mùa nào chim thường hay đứng xù lông ? Tại sao?

Xem chi tiết
Bài C12 trang 78 sgk vật lí 8 Bài C12 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C12 trang 78 SGK Vật lí 8. Tại sao trong những ngày rét...

Xem chi tiết


Gửi bài