Bài 22. Dẫn nhiệt

Bình chọn:
4 trên 167 phiếu
Bài C1 trang 77 sgk vật lí 8

Giải bài C1 trang 77 SGK Vật lí 8. Cái đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì?

Xem lời giải

Bài C2 trang 77 sgk vật lí 8

Giải bài C2 trang 77 SGK Vật lí 8. Các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự nào?

Xem lời giải

Bài C3 trang 77 sgk vật lí 8

Giải bài C3 trang 77 SGK Vật lí 8. Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh..

Xem lời giải

Bài C4 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C4 trang 78 SGK Vật lí 8. Các đinh gắn ở đầu các thanh có rơi xuống đồng thời không...

Xem lời giải

Bài C5 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C5 trang 78 SGK Vật lí 8. Hãy dựa vào thí nghiệm trên để so sánh ...

Xem lời giải

Bài C6 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C6 trang 78 SGK Vật lí 8. Khi nước ở phần trên của ống nghiệm ...

Xem lời giải

Bài C7 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C7 trang 78 SGK Vật lí 8. Khi đáy ống nghiệm đã nóng thì miếng sáp ...

Xem lời giải

Bài C8 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C8 trang 78 SGK Vật lí 8. Tìm ba ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt.

Xem lời giải

Bài C9 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C9 trang 78 SGK Vật lí 8. Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại...

Xem lời giải

Bài C10 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C10 trang 78 SGK Vật lí 8. Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày?

Xem lời giải

Bài C11 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C11 trang 78 SGK Vật lí 8. Về mùa nào chim thường hay đứng xù lông ? Tại sao?

Xem lời giải

Bài C12 trang 78 sgk vật lí 8

Giải bài C12 trang 78 SGK Vật lí 8. Tại sao trong những ngày rét...

Xem lời giải