Bài 10. Lực đẩy Ác - si - mét

Bình chọn:
4.1 trên 336 phiếu
Lý thuyết. Lực đẩy Ác Si Mét

1. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó: một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đó đẩy thẳng đứng từ dưới lên với lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Lực này gọi là lực đẩy ac si mét.

Xem chi tiết

Câu C1 - trang 36 SGK vật lý 8

Giải bài C1 trang 36 SGK Vật lí 8. Treo một vật nặng vào lực kế, lực kế chỉ giá trị P(h.10.2a).

Xem lời giải

Câu C2 - trang 36 SGK Vật lí 8

Giải bài C2 trang 36 SGK Vật lí 8. Hãy chọn từ thích hợp trong cho chỗ trống trong kết luận sau:

Xem lời giải

Câu 3 - trang 37 SGK vật lý 8

Hãy chứng minh rằng thì nghiệm ở hình 10.3 chứng tỏ về độ lớn của lực đẩy Ác si mét. nếu trên là đúng.

Xem lời giải

Câu 4 - trang 38 SGK vật lý 8

Giải bài C4 trang 38 SGK Vật lí 8. Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài.

Xem lời giải

Câu 5 - trang 38 SGK vật lý 8

Một thỏi nhôm và một thỏi thép có cùng thể tích được nhúng chìm vào trong nước. thì thỏi nào chịu lực đẩy Ác si mét lớn hơn?

Xem lời giải

Câu C6 - trang 38 SGK Vật lí 8

Giải bài C6 trang 38 SGK Vật lí 8. Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng chìm vào trong nước, một thỏi được nhúng chìm vào trong dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác si mét lớn hơn?

Xem lời giải

Câu 7 - trang 38 SGK vật lý 8

Giải bài C7 trang 38 SGK Vật lí 8. Hãy nêu phương án thí nghiệm dùng cân vẽ ở hình 10.4 thay cho lực kế để kiểm tra dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác si mét.

Xem lời giải