Bài 10. Lực đẩy Ác - si - mét

Bình chọn:
4.1 trên 231 phiếu
Câu C1 - trang 36 SGK vật lý 8 Câu C1 - trang 36 SGK vật lý 8

Giải bài C1 trang 36 SGK Vật lí 8. Treo một vật nặng vào lực kế, lực kế chỉ giá trị P(h.10.2a).

Xem chi tiết
Câu C2 - trang 36 SGK Vật lí 8 Câu C2 - trang 36 SGK Vật lí 8

Giải bài C2 trang 36 SGK Vật lí 8. Hãy chọn từ thích hợp trong cho chỗ trống trong kết luận sau:

Xem chi tiết
Câu 3 - trang 37 SGK vật lý 8 Câu 3 - trang 37 SGK vật lý 8

Giải bài C3 trang 37 SGK Vật lí 8. Hãy chứng minh rằng thì nghiệm ở hình 10.3 chứng tỏ về độ lớn của lực đẩy Ác si mét. nếu trên là đúng.

Xem chi tiết
Câu 4 - trang 38 SGK vật lý 8 Câu 4 - trang 38 SGK vật lý 8

Giải bài C4 trang 38 SGK Vật lí 8. Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài.

Xem chi tiết
Câu 5 - trang 38 SGK vật lý 8 Câu 5 - trang 38 SGK vật lý 8

Giải bài C5 trang 38 SGK Vật lí 8. Một thỏi nhôm và một thỏi thép có cùng thể tích được nhúng chìm vào trong nước. thì thỏi nào chịu lực đẩy Ác si mét lớn hơn?

Xem chi tiết
Câu C6 - trang 38 SGK Vật lí 8 Câu C6 - trang 38 SGK Vật lí 8

Giải bài C6 trang 38 SGK Vật lí 8. Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng chìm vào trong nước, một thỏi được nhúng chìm vào trong dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác si mét lớn hơn?

Xem chi tiết
Câu 7 - trang 38 SGK vật lý 8 Câu 7 - trang 38 SGK vật lý 8

Giải bài C7 trang 38 SGK Vật lí 8. Hãy nêu phương án thí nghiệm dùng cân vẽ ở hình 10.4 thay cho lực kế để kiểm tra dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác si mét.

Xem chi tiết


Gửi bài