Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I: Cơ học

Bình chọn:
4.2 trên 368 phiếu
Câu 1 trang 62 SGK Vật lí 8

Chuyển động cơ học là gì? Cho hai ví dụ.

Xem lời giải

Câu 2 trang 62 SGK Vật lí 8

Nêu một ví dụ chứng tỏ một vật có thể chuyển động so với vật này, nhưng đứng yên với vật khác.

Xem lời giải

Câu 3 trang 62 SGK Vật lí 8

Giải bài 3 trang 62 SGK Vật lí 8. Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính chất nào của chuyển động? Công thức tính vận tốc? Đơn vị tính vận tốc?

Xem lời giải

Câu 4 trang 62 SGK Vật lí 8

Giải bài 4 trang 62 SGK Vật lí 8. Chuyển động không đều là gì? Viết công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều.

Xem lời giải

Câu 5 trang 62 SGK Vật lí 8

Lực có tác dụng như thế nào đối với vận tốc. Nêu ví dụ minh họa.

Xem lời giải

Câu 6 trang 62 SGK Vật lí 8

Nêu các yếu tố của lực và cách biểu diễn lực bằng vecto.

Xem lời giải

Câu 7 trang 62 SGK Vật lí 8

Giải bài 7 trang 62 SGK Vật lí 8. Thế nào là hai lực cân bằng? Một vật chịu tác dụng của các vật cân bằng sẽ thế nào khi: vật đang đứng yên, vật đang chuyển động?

Xem lời giải

Bài 8 trang 62 SGK Vật lí 8

Giải bài 8 trang 62 SGK Vật lí 8. Lực ma sát xuất hiện khi nào? Nêu hai ví dụ về lực ma sát.

Xem lời giải

Bài 9 trang 62 SGK Vật lí 8

Giải bài 9 trang 62 SGK Vật lí 8. Nêu hai ví dụ chứng tỏ vật có quán tính.

Xem lời giải

Bài 10 trang 62 SGK Vật lí 8

Giải bài 10 trang 62 SGK Vật lí 8. Tác dụng của áp lực phụ thuộc những yếu tố nào? Công thức tính áp suất. Đơn vị tính áp suất.

Xem lời giải

Bài 11 trang 62 SGK Vật lí 8

Giải bài 11 trang 62 SGK Vật lí 8. Một vật nhúng vào trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực đẩy có phương, chiều và độ lớn như thế nào?

Xem lời giải

Bài 12 trang 62 SGK Vật lí 8

Giải bài 12 trang 62 SGK Vật lí 8. Điều kiện để một vật chìm xuống, nổi lên, lơ lửng trong chất lỏng.

Xem lời giải

Bài 13 trang 62 SGK Vật lí 8

Giải bài 13 trang 62 SGK Vật lí 8. Trong khoa học thì thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp nào?

Xem lời giải

Bài 14 trang 62 SGK Vật lí 8

Giải bài 14 trang 62 SGK Vật lí 8. Viết biểu thức tính công cơ học, giải thích rõ từng đại lượng trong biểu thức tính công. Đơn vị công.

Xem lời giải

Bài 15 trang 63 SGK Vật lí 8

Phát biểu định luật về công.

Xem lời giải

Bài 16 trang 63 SGK Vật lí 8

Giải bài 16 trang 63 SGK Vật lí 8. Công suất cho ta biết điều gì?

Xem lời giải

Bài 17 trang 63 SGK Vật lí 8

Giải bài 17 trang 63 SGK Vật lí 8. Thế nào là sự bảo toàn cơ năng. Nêu ba ví dụ về sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác.

Xem lời giải

Bài tập vận dụng trang 63 SGK Vật lí 8

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 63, 64 SGK Vật lí 8. Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án trả lời mà em cho là đúng.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi trang 64 và trò chơi ô chữ trang 66 SGK Vật lí 8

Ngồi trong xe ô tô đang chạy, ta thấy hai hàng cây bên đường chuyển động theo chiều ngược lại. Giải thích hiện tượng này.

Xem lời giải

Bài 1 trang 65 sgk vật lí 8

Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 100m hết 25s.

Xem lời giải

Xem thêm