Bài C2 trang 92 SGK Vật lí 8


Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được mỗi nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa?

Đề bài

Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15 kg than đá. Để thu được mỗi nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hoả ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đại lượng cho biết nhiệt lượng toả ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu.

- Công thức tính nhiệt lượng toả ra khi nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn : Q = q.m 

Trong đó : q là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu (J/kg); m là khối lượng của nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn (kg).

Lời giải chi tiết

Năng suất toả nhiệt của củi khô: q1 = 10.106 (J/kg)

Năng suất toả nhiệt của than đá: q2 = 27.106 (J/kg)

Năng suất toả nhiệt của dầu hoả: q = 44.106 (J/kg)

- Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi là : Q1 = q1.m1 = 10.106.15 = 150.106 (J)

- Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn 15kg than đá là : Q2 = q2.m2 = 27.106.15 = 405.106 (J)

- Khối lượng dầu hoả cần đốt cháy để thu được nhiệt lượng Qlà : 

\(m = {{{Q_1}} \over q} = {{{{150.10}^6}} \over {{{44.10}^6}}} \approx 3,41kg\) 

- Khối lượng dầu hoả cần đốt cháy để thu được nhiệt lượng Qlà : 

\(m = {{{Q_2}} \over q} = {{{{405.10}^6}} \over {{{44.10}^6}}} \approx 9,2kg\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 31 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí