Hoạt động 2 trang 90 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Hoạt động 2 trang 90 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Đề bài

Độ tan, nồng độ dung dịch và mối liên hệ giữa các đại lượng.

Học sinh dựa vào sơ đồ bên dưới.

- nêu định nghĩa: độ tan ( S) trong nước, nồng độ dung dịch, nồng độ %  ( C%) , nồng độ mol

- chứng minh biểu thức liên hệ giữa độ tan với C% ( biểu thức I), giữa C% với \({C_M}\) ( biểu thức 2)

Lời giải chi tiết

Độ tan, nồng dộ dung dịch và mối liên hệ giữa các đại lượng:    
\({C_M} = {{{n_{ct}}} \over {{V_{{\rm{dd}}}}}}\)
\(S = {{{m_{ct}}.100} \over {{m_{{H_2}O}}}} \to C\%  = {S \over {S + 100}}.100 \leftarrow C\%  = {{{m_{ct}}} \over {{m_{{\rm{dd}}}}}}.100 \leftarrow {C_M} = {{10.C\% .D} \over m}\)

Các định nghĩa:
- độ tan (S) trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.
- nồng độ phần trăm ( kí hiệu là C%) của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
- nồng độ mol ( kí hiệu là \({C_M}\) ) của dung dịch cho ta biết số mol chất tan có trong 1 ít dung dịch .
- biểu thức liên hệ giữa độ tan C%:
100 gam nước hòa tan được S gam chất tan để tạo thành dung dịch bão hòa.
\(\eqalign{  &  \Rightarrow {m_{{\rm{dd}}bh}} = (S + 100)gam  \cr  & C\%  = {{{m_{ct}}} \over {{m_{{\rm{dd}}}}}}.100 = {S \over {S + 100}}.100 \cr} \)

- biểu thức liên hệ giữa C% với \({C_M}\).
Gọi V ( ml ) là thể tích dung dịch
\(\eqalign{  &  \Rightarrow {m_{{\rm{dd}}}} = D.V(gam)  \cr  & {C_M} = {n \over {\left( {{V \over {1000}}} \right)}} = {{1000.n} \over V} \Rightarrow {n \over V} = {{{C_M}} \over {1000}}  \cr  & C\%  = {{{m_{ct}}} \over {{m_{{\rm{dd}}}}}}.100 = {{n.M} \over {D.V}}.100 = {n \over V}.{{100.m} \over D} \Rightarrow {n \over V} = {{C\% .D} \over {100.M}}  \cr  &  \to {{{C_M}} \over {1000}} = {{C\% .D} \over {100.M}} \Rightarrow {C_M} = {{10.C\% .D} \over {M}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.