Bài 3 trang 91 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 3 trang 91 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Đề bài

Hòa tan \(NaN{O_3}\) vào nước đến khi thu được dung dịch bão hòa ở những nhiệt độ khác nhau, giá trị thực nghiệm được ghi lại trong bảng sau

 

\({20^0}C\)

\({30^0}C\)

\({40^0}C\)

\({50^0}C\)

\({m_{ct}}\) (gam)

88

144

208

285

\({m_{{\rm{dd}}}}\) (gam)

188

294

408

535

Độ tan S

 

 

 

 

C%

 

 

 

 


Tính độ tan S và C% dung dịch bão hòa tại mỗi nhiệt độ đã cho..

Lời giải chi tiết

Tính độ tan S và C% của dung lịch ở \({20^0}C\) :

\(\eqalign{  & C\%  = {{{m_{ct}}} \over {{m_{{\rm{dd}}}}}}.100 = {{88} \over {188}}.100 = 46,81\%   \cr  & C\%  = {S \over {S + 100}}.100\cr& \Rightarrow {{88} \over {188}}.100 = {S \over {S + 100}}.100 \cr&\Rightarrow S = 88gam \cr} \)

Các nhiệt độ khác tương tự và ta thu được kết quả như sau:

 

\({20^0}C\)

\({30^0}C\)

\({40^0}C\)

\({50^0}C\)

\({m_{ct}}\) (gam)

88

144

208

285

\({m_{{\rm{dd}}}}\) (gam)

188

294

408

535

Độ tan S

88 gam

96gam

104gam

114gam

C%

46,81%

48,98%

50,98%

53,27%

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2020 - 2021, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài