Bài 150 : Tiền Việt Nam


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79 VBT toán 2 bài 150 : Tiền Việt Nam tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) :


Phương pháp giải:

Tính tổng số tiền trong mỗi phần rồi điền số vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Khoanh vào chữ đặt trước chú lợn chứa ít tiền nhất

Phương pháp giải:

- Tính tổng số tiền của mỗi chú lợn.

- So sánh rồi chọn đáp án có chú lợn chứa ít tiền nhất. 

Lời giải chi tiết:

Lợn A chứa số tiền là : 200 + 200 + 100 = 500 đồng

Lợn B chứa số tiền là : 200 + 200 + 200 = 600 đồng

Lợn C chứa số tiền là : 500 + 200 = 700 đồng

Lợn D chứa số tiền là : 500 + 200 + 200 = 900 đồng.

Vậy lợn A chứa số tiền ít nhất.

Bài 3

Tính :

200 đồng + 500 đồng =…………….

800 đồng + 100 đồng = …………….

900 đồng – 400 đồng =…………….

700 đồng – 300 đồng = …………….

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép tính với các số.

- Thêm đơn vị "đồng" vào sau kết quả vừa tính được. 

Lời giải chi tiết:

200 đồng + 500 đồng = 700 đồng

800 đồng + 100 đồng = 900 đồng

900 đồng – 400 đồng = 500 đồng

700 đồng – 300 đồng =  400 đồng

Bài 4

Nối để có tổng là 1000 đồng (theo mẫu)

Phương pháp giải:

- Chọn số ở cột bên trái.

- Tìm số thích hợp ở cột bên phải, sao cho tổng giá trị hai số bằng 1000 đồng.

- Nối theo cặp thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 151 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 80, 81 VBT toán 2 bài 151 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 152 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 81, 82 VBT toán 2 bài 152 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 153 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 VBT toán 2 bài 153 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 154 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 VBT toán 2 bài 154 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 85

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 85 VBT toán 2 đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm