Bài 132 : Đơn vị, chục, trăm, nghìn


Giải bài tập 1, 2 trang 55, 56 VBT toán 2 bài 132 : Đơn vị, chục, trăm, nghìn tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết  (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Mỗi hình vuông có 100 ô vuông, đại diện cho 100 đơn vị. 

- Đếm số hình vuông ở mỗi hình rồi viết số tương ứng và đọc số đó.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết (theo mẫu) :

Viết số

Đọc số

200

hai trăm

500

 

 

bảy trăm

900

 

 

tám trăm

400

 

 

sáu trăm

 

một trăm

 

ba trăm

1000

 

Phương pháp giải:

- Số có ba chữ số, chữ số hàng chục và hàng đơn vị bằng 0 : Đọc chữ số hàng trăm rồi ghép thêm với từ "trăm".

- Số có bốn chữ số, chữ hàng trăm, chục và đơn vị đều bằng 0 : Đọc chữ số đầu tiên bên trái rồi ghép với từ "nghìn". 

Lời giải chi tiết:

Viết số

Đọc số

200

hai trăm

500

năm trăm

700

bảy trăm

900

chín trăm

800

tám trăm

400

bốn trăm

600

sáu trăm

100

một trăm

300

ba trăm

1000

một nghìn

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu
 • Bài 133 : So sánh các số tròn trăm

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57 VBT toán 2 bài 133 : So sánh các số tròn trăm tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 134 : Các số tròn chục từ 110 đến 200

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 58, 59 VBT toán 2 bài 134 : Các số tròn chục từ 110 đến 200 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 135 : Các số từ 101 đến 110

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 VBT toán 2 bài 135 : Các số từ 101 đến 110 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 136 : Các số từ 111 đến 200

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 62 VBT toán 2 bài 136 : Các số từ 111 đến 200 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 137 : Các số có ba chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 63, 64 VBT toán 2 bài 137 : Các số có ba chữ số tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.