Bài 139 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 66 VBT toán 2 bài 139 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Điền vào bảng cách viết; đọc số hoặc giá trị các hàng trăm, chục, đơn vị của số đó.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số ?

a) 100; 200; …; 400; …; …; 700; …; 900; … .

b) 910; …; …; 940; …; 960; …; 980; … ; … .

c) 514; 515; …; …; 518; …; …; …; 522; … .

d) 895; 896; …; …; 899; …; …; 902; …; ….

Phương pháp giải:

- Xác định khoảng cách giữa hai số liên tiếp.

- Đếm cách rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

a) 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000.

b) 910; 920; 930; 940; 950; 960; 970; 980; 990; 1000.

c) 514; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523.

d) 895; 896; 897; 898; 899; 900; 901; 902; 903; 904.

Bài 3

 Điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

\(\eqalign{  & 367.....278  \cr  & 278.....280  \cr  & 800.....798  \cr  & 310.....357 \cr} \)            \(\eqalign{  & 823.....820  \cr  & 589.....589  \cr  & 988.....1000  \cr  & 796.....769 \cr} \)

Phương pháp giải:

- So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

- Điền dấu thích hợp vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{  & 367 > 278  \cr  & 278 < 280  \cr  & 800 > 798  \cr  & 310 < 357 \cr} \)               \(\eqalign{  & 823 > 820  \cr  & 589 = 589  \cr  & 988 < 1000  \cr  & 796 > 769 \cr} \)

Bài 4

a) Viết các số 832 ; 756 ; 698 ; 689 theo thứ tự từ bé đến lớn : ……

b) Viết các số 798 ; 789 ; 987 ; 897 theo thứ tự từ lớn đến bé : ……

Phương pháp giải:

- So sánh các số rồi viết theo thứ tự thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Viết các số 832 ; 756 ; 698 ; 689 theo thứ tự từ bé đến lớn : 689; 698; 756; 832.

b) Viết các số 798 ; 789 ; 987 ; 897 theo thứ tự từ lớn đến bé : 987; 897; 798; 789.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu
 • Bài 140 : Mét

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67 VBT toán 2 bài 140 : Mét tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 141 : Ki-lô-mét

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 68, 69 VBT toán 2 bài 141 : Ki-lô-mét tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 142 : Mi-li-mét

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69, 70 VBT toán 2 bài 142 : Mi-li-mét tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 143 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 70, 71 VBT toán 2 bài 143 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 144 : Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 72 VBT toán 2 bài 144 : Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm