Vở bài tập Toán 2 Chương 6 : Các số trong phạm vi 1000

Bài 140 : Mét


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67 VBT toán 2 bài 140 : Mét tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

1m = … dm                           2m = … dm

1m = … cm                           3m = … dm

Phương pháp giải:

Nhẩm lại các đơn vị đo độ dài đã học, mối quan hệ giữa các đơn vị rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

1m = 10dm                            2m = 20dm

1m = 100cm                          3m = 30dm

Bài 2

Tính :

\(\eqalign{  & 27m + 5m = ...  \cr  & 3m + 40m = ...  \cr  & 34m + 16m = ... \cr} \)\(\eqalign{  & 16m - 9m = ... \cr  & 59m - 27m = ...  \cr  & 63m - 25m = ... \cr} \)

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép tính với các số.

- Viết thêm đơn vị đo vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{  & 27m + 5m = 32m  \cr  & 3m + 40m = 43m  \cr  & 34m + 16m = 50m \cr} \)

\(\eqalign{  & 16m - 9m = 7m  \cr  & 59m - 27m = 32m  \cr  & 63m - 25m = 38m \cr} \)

Bài 3

Tấm vải thứ nhất dài 21m, tấm vải thứ hai ngắn hơn tấm vải thứ nhất 7m. Hỏi tấm vải thứ hai dài bao nhiêu mét ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Tấm vải 1                              : 21m

Tấm vải 2 ngắn hơn tấm vải 1 : 7m

Tấm vải 2                              : ... m ?

Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài tấm vải thứ nhất trừ đi 7m.

Lời giải chi tiết:

Tấm vải thứ hai dài số mét là :

\(21 - 7 = 14\) (m)

Đáp số: \(14\)m.

Bài 4

Điền cm, dm, m vào chỗ chấm thích hợp :

a) Chiều dài chiếc ô tô khoảng 4……..

b) Chiều cao chiếc ghế tựa khoảng 10…..

c) Ngôi nhà hai tầng cao khoảng 8……...

d) Lọ hoa cao khoảng 30 ……….

Phương pháp giải:

- Ước lượng độ dài của 1cm; 1dm; 1m và độ dài của các đồ vật.

- Lựa chọn đơn vị phù hợp với chiều dài của các đồ vật đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) Chiều dài chiếc ô tô khoảng 4m.

b) Chiều cao chiếc ghế tựa khoảng 10dm.

c) Ngôi nhà hai tầng cao khoảng 8m.

d) Lọ hoa cao khoảng 30cm.

  Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay


Gửi bài