Giải đề thi học kì 2 môn hoá lớp 8 năm 2019 - 2020 PGD Dĩ An


Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn hoá lớp 8 năm 2019 - 2020 PGD Dĩ An với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

Chọn ý đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1 :  Dãy chất nào sau đấy sắp xếp theo thứ tự khối lượng mol tăng dần:

A. CO2, SO2, H2S

B. H2, O2, NH3

C. NH3, CO, CO2

D. Cl2, CO2, O3

Câu 2: Thành phần hóa học của không khí theo thể tích gồm có:

A. 21% O2, 78% N2 và 1% các khí khác

B. 21% N2, 78% O2 và 1% các khí khác

C. 21% khí hiếm, 78% O2 và 1% N2

D. 21% O2, 78% CO2 và 1% các khí khác

Câu 3: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế:

A. BaO + H2O \( \to \)Ba(OH)2

B. HCl + Ba \( \to \)BaCl2 + H2

C. 2H2O \(\xrightarrow{đp}\).2H2 + O2

D. 2HCl + K2O \( \to \)2KCl + H2O

Câu 4: Cho 12 gam magie cháy trong oxi tạo thành magie oxit. Thể tích oxi ở điều kiện tiêu chuẩn cần là?

A. 11,2 lít

B. 8,96 lít

C. 4,48 lít

D. 5,6 lít

II. TỰ LUẬN

Câu 5:

a, Hãy nêu tính chất hóa học của hidro và minh hoaj bằng phương trình hóa học. Từ đó hãy kết luận về tính chất hóa học của hidro

b, vì sao hidro thường được dùng bơm vào khí cầu, bóng tham không?

Câu 6: Hãy hoàn thành phương trình phản ứng sau:

a, Điện phân nước

b, Nhôm tác dụng với axit clohidric HCl

c, sắt cháy trong oxi

d, Nhiệt phân kaliclorat KClO3

Câu 7: Cho 4,6 gam natri vào nước dư, tạo thành natri hidroxit và hidro.

a, Viết phương trình hóa học

b, Tính khối lượng natri hidroxit tạo thành

c, Tính thể tích hidro sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn

d, Dung dịch sau phản ứng làm đổi màu quỳ tím như thế nào?

(Nguyên tử khối: H =1; O = 16; C= 12; S =32; N = 14; Fe = 56; Na= 23; Mg = 24; Cl = 35,5)

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1:

Phương pháp giải

Xem lại cách tính khối lượng mol phân tử và so sánh

Xét chất có CTPT là: AxBy thì khối lượng mol của phân tử này là: x * A +y *B

Hướng dẫn giải

Ta thấy

MNH3 = 1 * 14 + 3* 1 = 17

MCO = 1 * 12 + 1* 16 = 28

MCO2 = 1 * 12 + 2 * 16 = 44

=> MNH3 < MCO < MCO2

Đáp án C

Câu 2

Phương pháp giải

Xem lại thành phần không khí có trong chương trình hóa học lớp 8

Hướng dẫn giải

Trong không khí có chứa 21 % O2, 78% N2 và 1% các khí khác

Đáp án A

Câu 3:

Phương pháp giải

Xem lại định nghĩa phản ứng thế: Là phản ứng giữa đơn chất và hợp chất, cho ra sản phẩm gồm đơn chất và hợp chất

Hướng dẫn giải

Đáp án A sai vì đây là phản ứng hóa hợp

Đáp án B đúng

Đáp án C sai vì đây là phản ứng phân hủy

Đáp án D sai vì đây là phản ứng trao đổi

Đáp án B

Câu 4:

Phương pháp giải:

- Viết phương trình phản ứng

- Tính số mol Mg

- Từ phương trình tìm số mol O2 => V O2

Hướng dẫn giải:

nMg = 12 : 24 = 0,5 (mol)

Ta có phương trình phản ứng:

                   2Mg + O2 \( \to \)2MgO

PT                2         1

Đề bài         0,5      x

Ta có : 2x = 1 * 0,5

=> x = nO2 = 0,25 (mol)

VO2 = 0,25 * 22,4 = 5,6 (lít)

II. TỰ LUẬN

Câu 5:

Phương pháp giải

Dựa vào tính chất vật lý và tính chất hóa học của H2 để làm bài tập này

Hướng dẫn giải

a, Tính chất hóa học của hidro là:

+ Tác dụng với oxi

2H2 + O2 \(\xrightarrow{{{t}^{o}}}\)2H2O

+ Tác dụng với phi kim khác

H2 + S \(\xrightarrow{{{t}^{o}}}\)H2S

H2 + Cl2\(\xrightarrow{{{t}^{o}}}\)2HCl

+ Tác dụng với oxit bazo của một số kim loại (Cu, Zn, Fe, …)

H2 + CuO \(\xrightarrow{{{t}^{o}}}\)H2O + Cu

=> Tính chất hóa học đặc trưng của H2 là tính khử.

b, Người ta hay dùng khí H2 bơm vào khí cầu, bóng thám không vì H2 nhẹ hơn không khí, dễ dàng bay lên cao

Câu 6

Phương pháp giải:

Xem lại cách viết phương trình và cân bằng hóa học

Hướng dẫn giải:

a, H2O \(\xrightarrow{đp}\)H2 +O2

b, 2Al + 6HCl \( \to \)2AlCl3 + 3H2

c, Fe + O2 \(\xrightarrow{{{t}^{o}}}\)Fe3O4

d, KClO3 \(\xrightarrow{{{t}^{o}}}\)KCl + 3/2 O2

Câu 7

Phương pháp giải:

b, Tính được nNa => nNaOH => mNaOH

c, nNa => nH2 => V H2

d, dựa vào môi trường của sản phẩm để xác định được sự đổi màu của quì tím.

Hướng dẫn giải

a, Na + H2O \( \to \)NaOH + ½ H2

b, Ta có

nNa = m/M = 4,6 : 23 = 0,2 (mol)

Xét phương trình ta có:

                2 Na  +  H2O   \( \to \)  2 NaOH  +  H2

PT               2                                 2            1

đề bài     0,2                                   x            y

Xét phương trình ta thấy: 2 * x = 0,2 * 2

=> x = nNaOH = 0,2 (mol)

mNaOH = 0,2 * 40 = 8 (gam)

c, Xét phương trình ta thấy: 2 * y = 0,2 * 1

=> y = nH2 = 0,1 (mol)

V H2 = V * 22,4 = 0,1 * 22,4 = 2,24 (lít)

d, Sau phản ứng, chất mới sinh ra là NaOH có môi trường kiềm nên nó sẽ khiến quỳ tím chuyển sang màu xanh.

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.