Giải đề thi học kì 2 hoá lớp 8 năm 2019 - 2020THCS Tứ Kỳ


Đề bài

Câu 1:

Lập phương trình hóa học cho các sơ đồ phản ứng sau:

a, Al + HCl → AlCl3 + H2

b, Na + H2O → NaOH + H2

c, Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

d, KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Câu 2:

Trình bày phương pháp nhận biết 4 chất lỏng đựng trong các lọ mất nhãn sau: HCl, NaOH, NaCl, H2O

Câu 3:

Có 200 gam dung dịch BaCl2 15%. Hỏi nồng độ dung dịch sẽ thay đổi như thế nào nếu

a, Thêm vào dung dịch 100 gam nước

b, Cô đặc dung dịch đến khi dung dịch còn khối lượng 150 gam

Câu 4:

Tính thể tích khí H2 và O2 (ở điều kiện tiêu chuẩn) cần tác dụng với nhau để tạo ra được 1,8 gam nước.

Câu 5

Cho 6,2 gam Na2O vào nước thu được dung dịch có thể tích 500ml. Tính nồng độ CM của dung dịch

Cho Na = 23, O = 16, H =1

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Phương pháp giải:

Các bước lập phương trình hóa học:

Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng dưới dạng Công thức hóa học

Bước 2 : Đặt hệ số để số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở vế trái (VT) bằng vế phải (VP)

Bước 3: Hoàn thành phương trình phản ứng.

Hướng dẫn giải

a, 2Al + 6HCl → AlCl3 + 3H2

b, 2Na + 2H2O →  2NaOH + H2

c, Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

d, 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Câu 2

Phương pháp giải

Xác định loại chất của các chất cần nhận biết

Căn cứ vào tính chất đặc trưng => phương án nhận biết phù hợp

Hướng dẫn giải

NaOH là dung dịch bazo, HCl là dung dịch axit, NaCl là dung dịch muối, H2O là nước.

Lấy 4 chất trên ra từng ống nghiệm riêng biệt.

Lần lượt thả quỳ tím vào cả 4 ống nghiệm

+ Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh => dung dịch đó là NaOH

+ Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu hồng => dung dịch đó là HCl

+ Dung dịch không làm quỳ tím đổi màu => H2O và NaCl

Cho lần lượt 2 dung dịch trên vào AgNO3

+ Dung dịch tác dụng với AgNO3 thấy tạo kết tủa trắng => dung dịch đó là NaCl

NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3

Còn lại là H2O

Câu 3

Phương pháp giải

Áp dụng công thức tính C% = mct/mdd * 100%

Hướng dẫn giải

a, Ta có mct (BaCl2) = mdd * C% = 200 * 15% = 30 (gam)

Sau khi thêm 100 gam nước thì khối lượng dung dịch lúc này bằng:

200 + 100 = 300 (gam)

=> Nồng độ phần trăm dung dịch sau khi thêm 100 gam nước là:

C% = mct/mdd * 100% = 30 : 300 * 100% = 10%

b, Nồng độ phần trăm của dung dịch lúc sau khi cô đặc khối lượng dung dịch (còn 150 gam) là:

C% = mct/mdd * 100% = 30 : 150 * 100% = 20%

Câu 4

Phương pháp giải

Tính số mol nước

Viết phương trình hóa học

Tính số mol H2 và O2 tham gia phản ứng

=> thể tích mỗi khí

Hướng dẫn giải

n H2O = m/M = 1,8 :18 = 0,1 (mol)

Ta có phương trình phản ứng

    2H2 + O2 .\(\xrightarrow{{{t}^{o}}}\).2H2O (1)

PT  2       1                  1

mol  x     y                 0,1

Từ (1) => 1 * x = 2 * 0,1 (sử dụng phương pháp nhân chéo)

=> x = 0,2 (mol)

=> n H2 = 0,2 (mol)

=> V H2 = 0,2 * 22,4 = 4,48 (lít)

Từ (2) => 1 * y = 1 * 0,1 (sử dụng phương pháp nhân chéo)

=> y = 0,1 * 22,4 = 2,24 (lít)

Câu 5

Phương pháp giải

Đối 500ml = 0,5 lít

Tính n Na2O

Viết phương trình phản ứng

Dựa vào phương trình => n NaOH => CM

Hướng dẫn giải

n Na2O = m/M = 6,2 : (23 * 2 + 16) = 0,1 (mol)

Ta có PTHH

Na2O + H2O → 2NaOH (1)

PT 1                        2

mol 0,1                   x

Từ (1) => 2 * 0,1 = x * 1

=> x = 0,2 (mol)

Vậy số mol NaOH sinh ra là 0,2 mol

=> CM = n/V = 0,2 : 0,5 = 0,4M

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.