Bài 4 trang 116 SBT sử 12


Giải bài 4 trang 116 sách bài tập Lịch sử 12. Nêu và phân tích nhiệm vụ của cách mạng từng miền và nhiệm vụ chung

Đề bài

Hãy nêu và phân tích:

a) Nhiệm vụ của cách mạng từng miền cũng như nhiệm vụ chung của cách mạng cả nước từ sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.

b) Mối quan hệ giữa cách mạng hai miền Nam - Bắc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương

Lời giải chi tiết

a) Nhiệm vụ của cách mạng từng miền cũng như nhiệm vụ chung của cách mạng cả nước từ sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.

- Miền Bắc: hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, tiến lên CNXH.

- Miền Nam: tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

- Nhiệm vụ chung của cách mạng cả nước: hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

b) Mối quan hệ giữa cách mạng hai miền Nam - Bắc

Miền Bắc: cách mạng xã hội chủ nghĩa có vai trò quyết định nhất.

Miền Nam: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân có vai trò quyết định trực tiếp.

Cách mạng hai miền: có quan hệ mật thiết, gắn bó nhau nhằm hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu
 • Bài 5 trang 116 SBT sử 12

  Giải bài 5 trang 116 sách bài tập Lịch sử 12. Chiến lược chiến tranh xâm lược mà đế quốc Mĩ thực hiện ở miền Nam

 • Bài 6 trang 117 SBT sử 12

  Giải bài 6 trang 117 sách bài tập Lịch sử 12. Nhân dân miền Nam chiến đấu đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"

 • Bài 3 trang 115 SBT sử 12

  Giải bài 3 trang 115 sách bài tập Lịch sử 12. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng được tiến hành trong

 • Bài 2 trang 115 SBT sử 12

  Giải bài 2 trang 115 sách bài tập Lịch sử 12. Miền Bắc đặt ra nhiệm vụ hoàn thành cải cách ruộng đất nhằm mục đích gì?

 • Bài 1 trang 113 SBT sử 12

  Giải bài 1 trang 113 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD