Bài 4 trang 76 SBT sử 12


Đề bài

Xô viết Nghệ - Tĩnh ra đời trong hoàn cảnh nào? Qua những biện pháp mà Xô viết Nghệ - Tĩnh thi hành em có nhận xét gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Xô viết Nghệ - Tĩnh

Lời giải chi tiết

* Hoàn cảnh ra đời

- Trước khí thế đấu tranh của quần chúng, bộ máy chính quyền của thực dân Pháp và phong kiến tay sai ở nhiều huyện bị tê liệt, ở nhiều xã bị tan rã.

- Các ban chấp hành nông hội xã do các chi bộ Đảng lãnh đạo đứng ra quản lý mọi mặt về đời sống chính trị và xã hội, ở nông thôn, làm nhiệm vụ của chính quyền nhân dân theo hình thức Xô Viết. Thực chất đó là 1 chính quyền cách mạng sơ khai do giai cấp công nhân lãnh đạo.

* Nhận xét về những biện pháp mà chính quyền Xô viết đã làm:

- Chính quyền mới đã ban hành nhiều chính sách mới về chính trị, kinh tế, văn hóa.

+ Về chính trị: Nhân dân được quyền tự do hội họp, thảo luận và hoạt động trong các tổ chức đoàn thể như Nông hội, Công hội, Đoàn thanh niên cộng sản,...

+ Về kinh tế: Nhân dân được chia ruộng, bãi bỏ các thứ thuế vô lý, bất công, thực hiện giảm tô và xóa nợ cho dân nghèo.

+ Về văn hóa: Chính quyền cách mạng đã tổ chức đời sống mới, mở các lớp dạy chữ Quốc ngữ, xóa bỏ các tệ nạn, hủ tục lạc hậu, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.

=> Phong trào Xô viết Nghệ -Tĩnh là một sự kiện lịch sử trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuy chỉ tồn tại trong vòng 7 tháng và còn sơ khai nhưng đã để lại những dấu ấn tốt đẹp về một Nhà nước công - nông đầu tiên, chưa có trong tiền lệ lịch sử, đáp ứng khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của người dân mất nước, nô lệ.

 Loigiaihay.com



Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 5 trang 76 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 76 sách bài tập Lịch sử 12. Sự phát triển của phong trào cách mạng nước ta những năm 1930-1931

 • Bài 6 trang 76 SBT sử 12

  Giải bài tập 6 trang 46 sách bài tập Lịch sử 12. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 - 1930)

 • Bài 7 trang 77 SBT sử 12

  Giải bài tập 7 trang 77 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy hoàn thành bảng so sánh về những điểm giống và khác nhau giữa Luận cương chính trị và Cương lĩnh chính trị

 • Bài 3 trang 75 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 75 sách bài tập Lịch sử 12. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong phong trào cách mạng 1930- 1931?

 • Bài 2 trang 75 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 75 sách bài tập Lịch sử 12. Những sự kiện tiêu biểu của phong trào cách mạng 1930- 1931

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.