Bài 1 trang 117 SBT sử 12


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng

1. Sau thất bại của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam nước ta, Mĩ chuyển sang chiến lược

A. "Chiến tranh cục bộ".          

C. "Đông Dương hóa chiến tranh".

B. "Việt Nam hóa chiến tranh".  

D. Chiến tranh phá hoại miền Bắc.

2. Tại sao năm 1965, Mĩ chuyển sang thực hiện chiến lược đó?

A. Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" đã bị phá sản hoàn toàn

B. Mĩ muốn mở rộng quốc tế hóa chiến tranh Việt Nam

C. Mĩ muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở Việt Nam

D. Mĩ lo ngại sự ủng hộ của Trung Quốc và Liên Xô cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta

3. Thắng lợi mở đầu của quân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược"Chiến tranh cục bộ" của Mĩ là

A. Ấp Bắc (Mĩ Tho), Ba Gia (Quảng Ngãi) và Đồng Xoài (Bình Phước).

B. Núi Thành (Quảng Nam), Vạn Tường (Quảng Ngãi),

C. Đông Nam Bộ và Liên khu V.

D. An Lão (Bình Định) và Bình Giã (Bà Rịa).

4. Chiến thắng được coi là "Ấp Bắc" đối với quân Mĩ, mở đầu cao trào "Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt" trên khắp miền Nam là

A. Trà Bổng (Quảng Ngãi)        

B. Bình Giã (Bà Rịa).    

C. An Lão (Bình Định).            

D. Vạn Tường (Quảng Ngãi).

5. Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ đã diễn ra với quy mô lớn và mức độ ác liệt hơn so với chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" do

A. Được tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn, quân viễn chinh Mĩ với vũ khí trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mĩ

B. Được tiến hành bằng lực lượng mạnh (quân viễn chinh Mĩ, quân đồng minh của Mĩ, quân đội Sài Gòn), quân số đông, vũ khí hiện đại và mở rộng chiến tranh phá hoại ra cả miền Bắc

C. Được tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn, có sự phối hợp về hỏa lực không quân và hậu cần Mĩ

D. Thực hiện nhiệm vụ của một  cuộc chiến tranh tổng lực

6. Điểm khác của chiến lược "Chiến tranh cục bộ" so với chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở Miền Nam Việt Nam là gì?

A. Được tiến hành bằng lực lượng quân viễn chinh Mỹ, quân đồng minh của Mỹ và quân đội Sài Gòn.

B. Được tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn với vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ

C. Nhằm thực hiện âm mưu “Dùng người Việt đánh người Việt”.

D. Là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, nhằm chống lại lực lượng cách mạng và nhân dân ta.

7. Năm 1968, Đảng ta chủ trương mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam là xuất phát từ nhận định?

A. So sánh lực lượng đã thay đổi có lợi cho ta và mâu thuẫn ở Mĩ trong năm bầu cử tổng thống

B. Sự ủng hộ to lớn của các nước XHCN với cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta

C. Mâu thuẫn giữa Mĩ và chính quyền, quân đội Sài Gòn ngày càng gay gắt

D. Sự thất bại nặng nề của quân đội Mĩ và quân đội Sài Gòn trong hai mùa khô (1965-1966 và 1966-1967)

8. Trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ", Mĩ đã mở rộng phạm vi chiến tranh thế nào?

A. Ra toàn miền Nam

B. Ra toàn miền Bắc

C. Ra toàn Đông Dương

D. Ra toàn miền Nam và hai nước Campuchia và Lào

9. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968) đã tạo bước ngoặt căn bản cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta trên mặt trận ngoại giao vì?

A. Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố "phi Mĩ hóa" chiến tranh xâm lược

B. Buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc

C. Buộc Mĩ phải đến đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam

D. Giáng một đòn mạnh vào chính quyền Sài Gòn, khả năng can thiệp của Mĩ rất hạn chế

10. Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 là gì?

A. Làm lung lay ý chí xâm lược của quân viễn chinh Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố "phi Mĩ hóa" chiến tranh xâm lược.

B. Buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc

C. Mĩ buộc phải chấp nhận đến hội nghị Pari để đàm phán về chấm dứt chiến tranh 

D. Mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước

11. Âm mưu của Mĩ trong việc tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất là

A. "Trả đũa" việc Quân giải phóng miền Nam tiến công doanh trại quân Mĩ ở Plâyku.

B. Phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng của miền Bắc để chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mỏ lớn của quân đội Sài Gòn ra miền Bắc.

C. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam; làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân ta ở hai miền đất nước.

D. "Trả đũa" quân ta sau "sự kiện Vịnh Bắc Bộ"

12. Hậu phương miền Bắc luôn sẵn sàng chi viện cho tiền tuyến miền Nam với khẩu hiệu

A. "ba sẵn sàng".

B. "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người"

C. "quyết chiến quyết thắng giặc Mĩ xâm lược"

D. "ba mục tiêu".

13. Thắng lợi chính trị mở đầu của quân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" là

A. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập.

B. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập.

C. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.

D. Trung ương Cục miền Nam được thành lập.

14. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 của quân dân ta đã buộc Mĩ phải

A. Rút khỏi chiến tranh Việt Nam, rút hết quân về nước.

B. Tuyên bố "Mĩ hóa" trở lại chiến tranh xâm lược.

C. Dùng thủ đoạn ngoại giao như thỏa hiệp với Trung Quốc và hòa hoãn với Liên Xô để gây sức ép đối với ta.

D. Huy động quân đội các nước đồng minh của Mĩ tham chiến. 

15. Chiến thắng của quân dân miền Bắc trong chiến đấu chống chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại lần thứ hai của Mĩ được coi như

A. Trận Bạch Đằng.      

B. Trận Chi Lăng.  

C. Trận Đống Đa       

D. Trận "Điện Biên Phủ trên không".

16. Nội dung nào trong hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam có ý nghĩa nhất đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam?

A. Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam

B. Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân đồng minh, phá hết các căn cứ quân sự, cam kết không dính líu quân sự hoặc can thiệp và công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam

C. Các bên để nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do

D. Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả tù binh và dân thường bị bắt

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam

Lời giải: 

Thất bại ở chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mĩ đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền nam và mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc.

Chọn A

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam

Lời giải: Mĩ chuyển sang thực hiện chiến lược "chiến tranh đặc biệt" vì Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" đã bị phá sản hoàn toàn.

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 2. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ

Lời giải: 

Nhân dân ta chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ bằng sức mạh của cả dân tộc, của tiền tuyến và hậu phương, với ý chí quyết chiến, quyết thắng giặc Mĩ xâm lược, mở đầu là các thắng lợi ở Núi Thành (Quảng Nam), Vạn Tường (Quảng Ngãi).

Chọn B

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ

Lời giải: Vạn Tường, được coi là “Ấp Bắc” với đội quân Mĩ, mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam.

Chọn D

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 1. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam

Lời giải: 

“Chiến tranh cục bộ” bắt đầu từ giữa năm 1965, là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới, được tiến hành bằng lực lượng quân Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn. Quân số lúc cao nhất (năm 1969) lên gần 1,5 triệu, trong đó quân Mĩ chiếm hơn nửa triệu.

Chọn B

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 1. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam

Lời giải: 

“Chiến tranh cục bộ” bắt đầu từ giữa năm 1965, là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới, được tiến hành bằng lực lượng quân Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn. Quân số lúc cao nhất (năm 1969) lên gần 1,5 triệu, trong đó quân Mĩ chiếm hơn nửa triệu.

Chọn A

Chọn A

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 3. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Lời giải

Bước vào mùa xuân năm 1968, xuất phát từ nhận định so sánh lực lượng đã thay đổi có lợi cho ta sau hai mùa khô, đồng thời lợi dụng mâu thuẫn ở Mĩ trong năm bầu cử tổng thống (1968), ta chủ trương mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam.

Chọn A

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục  3. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Lời giải: Ta chủ trương mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam và hai nước Campuchia và Lào

Chọn D

Câu 9

Phương pháp: Xem lại mục 3. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Lời giải: 

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968) đã tạo bước ngoặt căn bản cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta trên mặt trận ngoại giao vì buộc Mĩ phải đến đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

Chọn C

Câu 10

Phương pháp: Xem lại mục 3. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Lời giải: Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 là Mĩ buộc phải chấp nhận đến hội nghị Pari để đàm phán về chấm dứt chiến tranh.

Chọn C

Câu 11

Phương pháp: Xem lại mục 1. Mĩ tiến hành chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc

Lời giải: 

Tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại, Mĩ âm mưu phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc vào miền Nam; uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân ta ở hai miền đất nước.

Chọn C

Câu 12

Phương pháp: Xem lại mục 2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương

Lời giải: Hậu phương miền Bắc luôn sẵn sàng chi viện cho tiền tuyến miền Nam với khẩu hiệu "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người".

Chọn B

Câu 13

Phương pháp: Xem lại mục 2. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ

Lời giải: Ngày 6-6-1969, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập. Đó là chính phủ hợp pháp của nhân dân miền Nam. Vừa ra đời, Chính phủ cách mạng lâm thời đã được 23 nước công nhận, trong đó 21 nước đặt quan hệ ngoại giao.

Chọn B

Câu 14

Phương pháp: Xem lại mục 3. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972

Lời giải: 

Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 đã giáng đòn nặng nề vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược (tức thừa nhận sự thất bại của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”).

Chọn B

Câu 15

Phương pháp: Xem lại mục I. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương (1965-1968)

Lời giải: 

Chiến thắng của quân dân miền Bắc trong chiến đấu chống chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại lần thứ hai của Mĩ được coi như Trận "Điện Biên Phủ trên không".

Chọn D

Câu 16

Phương pháp: Xem lại mục 2. Hiệp định Pari

Lời giải: Hoa Kỳ và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Chọn A

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 121 SBT sử 12

  Giải bài 2 trang 121 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh chiến lược "Chiến tranh cục bộ" và "Chiến tranh đặc biệt"

 • Bài 3 trang 121 SBT sử 12

  Giải bài 3 trang 121 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh chiến lược "Chiến tranh cục bộ và "Việt Nam hoá chiến tranh"

 • Bài 4 trang 122 SBT sử 12

  Giải bài 4 trang 122 sách bài tập Lịch sử 12. Trình bày ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

 • Bài 5 trang 122 SBT sử 12

  Giải bài 5 trang 122 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh Hiệp định Giơnevơ 1954 và Hiệp định Pari 1973

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.