Điều gì sẽ xảy ra với thực vật nếu không có ánh sáng?

Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Điều gì sẽ xảy ra với thực vật nếu không có ánh sáng?

Điều gì sẽ xảy ra với thực vật nếu không có ánh sáng?

Trả lời:

Không có ánh sáng, thực vật sẽ mau chóng tàn lụi vì chúng cần ánh sáng để duy trì sự sống. Mặt Trời đem lại sự sống cho thực vật, thực vật lại cung cấp thức ăn, không khí sạch cho động vật và con người.

Các bài liên quan: - Bài 47: Ánh sáng cần cho cuộc sống