Bạn hãy dự đoán xem cây nào sẽ xanh tốt hơn. Tại sao ?

Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Bạn hãy dự đoán xem cây nào sẽ xanh tốt hơn. Tại sao ?

Bạn hãy dự đoán xem cây nào sẽ xanh tốt hơn. Tại sao ?

Trả lời:

Cây ở hình số 3 sẽ xanh tốt hơn vì có ánh sáng mặt trời.

Các bài liên quan: - Bài 47: Ánh sáng cần cho cuộc sống