Bạn có nhận xét gì về cách mọc của những cây trong hình 1?

Bình chọn:
4 trên 20 phiếu

Bạn có nhận xét gì về cách mọc của những cây trong hình 1?

Bạn có nhận xét gì về cách mọc của những cây trong hình 1?

Trả lời:

 Các cây đậu khi mọc đều hướng về phía có ánh sáng. Thân cây nghiêng hẳn về phía có ánh sáng.

Các bài liên quan: - Bài 47: Ánh sáng cần cho cuộc sống