Đề số 2 - Đề kiểm tra giữa học kì I - Hóa học 8 có đáp án và lời giải chi tiết


Đề số 2 - Đề kiểm tra giữa học kì I - Hóa học 8 có đáp án và lời giải chi tiết

Đề bài

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Kí hiệu hóa học của kim loại đồng là:

A. cU

B. cu

C. CU

D. Cu

Câu 2: Cho CTHH của một số chất: Cl2, ZnCl2, Al2O3, Ca, NaNO3, KOH. Trong đó có

A. 3 đơn chất và 3 hợp chất.

B. 5 đơn chất và 1 hợp chất.

C. 2 đơn chất và 4 hợp chất.

D. 1 đơn chất và 5 hợp chất.

Câu 3: Hạt nhân của nguyên tử có cấu tạo bởi các hạt:

A. Electron, proton

B. Proton, Notron

C. Notron, electron

D. Electron, Protron, Notron

Câu 4: Phân tử khối của hợp chất CuO

A. 50 đvC

B. 60 đvC

C. 70 đvC

D. 80 đvC

Câu 5: Nguyên tử trung hòa về điện là do trong nguyên tử có:

A. Số p = số n

B. Số n = số e

C. Số p = số e

D. Tổng số p và số n = số e

Câu 6: Công thức hóa học của axit nitric (biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là:

A. HNO3

B. H3NO

C. H2NO3

D. HN3O

Câu 7: Hóa trị của nhóm nguyên tử (SO4) là:

A. I

B. II

C. III

D. IV

Câu 8: Hóa trị của nhôm là:

A. I

B. II

C.  III

D. IV

Câu 9: Dãy biểu diễn chất là:

A. Cốc thủy tinh, cốc nhựa, inox

B. Thủy tinh, nước, inox, nhựa

C. Thủy tinh, inox, xoong nồi.

D. Cơ thể người, nước, xoong nồi.

Câu 10: Nước tự nhiên là:

A. 1 đơn chất

B. 1 hỗn hợp

C. 1 chất tinh khiết

D. 1 hợp chất

Câu 11: Kí hiệu hóa học biểu diễn 2 nguyên tử oxi là:

A. 2O

B. O2

C. O2

D. 2O2

Câu 12: 5 nguyên tử X nặng bằng nguyên tử brom. X là:

A. C

B. Mg

C. O

D. N

Câu 13: Vật thể nào sau đây là vật thể nhân tạo:

A. Cây cối

B. Sông suối

C. Nhà cửa

D. Đất đá

Câu 14: Một hợp chất gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hidro 47 lần. Kí hiệu hóa học của nguyên tố X là:

A. K

B. P

C. Ca

D. S

Câu 15: Một nguyên tử có tổng số hạt là 52, trong đó số proton là 17, số hạt electron và notron lần lượt là:

A. 18 và 17

B. 19 và 16

C. 16 và 19

D. 17 và 18

Câu 16: Nguyên tố hóa học là tập hợp nguyên tử cùng loại có

A. Cùng số notron trong hạt nhân

B. Cùng số proton trong hạt nhân

C. Cùng số electron trong hạt nhân

D. Cùng số proton và số notron trong hạt nhân

Câu 17: Để phân biệt đơn chất và hợp chất ta dựa vào dấu hiệu là:

A. Kích thước

B. Nguyên tử cùng loại hay khác loại

C. Hình dạng

D. Số lượng nguyên tử

Câu 18: Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau nhờ loại hạt:

A. Electron

B. Notron

C. Proton

D. Proton và notron

Câu 19: Hỗn hợp có thể tách riêng các chất thành phần bằng cách cho hỗn hợp vào nước, sau đó khuấy kĩ, lọc và cô cạn là:

A. Đường và muối

B. Bột đá vôi và muối ăn

C. Bột than và bột sắt

D. Giấm và rượu

Câu 20: Nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử C. Nguyên tử X đó có nguyên tử khối và kí hiệu hóa học là:

A. 24 – Mg

B. 16 – O

C. 56 – Fe

D. 32 – S

B. Tự luận

Câu 1: Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử Oxi

Câu 2: Viết công thức hóa học của axit sunfuric (biết trong phân tử có 2H, 1S, 4O)

Câu 3:

a, Lập công thức hóa học của hợp chất có phân tử gồm: Fe(II) và Cl (I)

b, Tính hóa trị của S trong hợp chất SO2

Lời giải chi tiết

Đáp án

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

D

C

B

D

C

A

B

C

B

B

A

C

C

A

D

B

B

A

B

A

Hướng dẫn giải chi tiết:

I. Trắc nghiệm

Câu 1:

Kí hiệu hóa học của kim loại đồng là Cu

Đáp án D

Câu 2:

Các đơn chất là: Ca, Cl2

Các hợp chất là: ZnCl2, Al2O3, NaNO3, KOH

Đáp án C

Câu 3:

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt: proton, notron

Đáp án B

Câu 4:

Phân tử khối của CuO: 64 + 16 = 80 đvC

Đáp án D

Câu 5:

Nguyên tử trung hòa về điện là do trong nguyên tử có số p = số e

Đáp án C

Câu 6:

Công thức hóa học của axit nitric là: HNO3

Đáp án A

Câu 7:

Hóa trị của (SO4) bằng 2

Đáp án B

Câu 8:

Hóa trị của Al là III

Câu 9:

A sai: cốc thủy tinh, cốc nhựa và vật

C sai: xoong nồi là vật\

D sai: cơ thể người, xoong nồi là vật

Đáp án B

Câu 10:

Nước tự nhiên là hỗn hợp

Đáp án B

Câu 11:

Kí hiệu hóa học biểu diễn 2 nguyên tử O là: 2O

Đáp án A

Câu 12:

Khối lượng 1 nguyên tử X là: 80 : 5 = 16 đvC

=> X là oxi

Đáp án C

Câu 13:

Nhà cửa là vật thể nhân tạo

Đáp án C

Câu 14:

Phân tử có chứa 2 nguyên tử X là 1 nguyên tử O

=> CTPT của chất này là X2O

Phân tử khối của X2O là: 47 . 2 = 94 đvC

=> Nguyên tử khối của X là: (94 – 16) : 2 = 39 đvC

X là K

Đáp án A

Câu 15:

Trong một nguyên tử nguyên tử có số p = số e = 17

Số notron là: 52 – 17 . 2 = 18

Đáp án D

Câu 16:

Nguyên tử hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân

Đáp án B

Câu 17:

Để phân biệt đơn chất và hợp chất dựa vào dấu hiệu là nguyên tử cùng loại hay khác loại

Đáp án B

Câu 18:

Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau nhờ loại hạt electron

Đáp án A

Câu 19:

Ta có thể sử dụng cách này để tách bột đá vôi và muối ăn

(do bột đá vôi không tan trong nước, muối ăn dễ dàng tan trong nước)

Đáp án B

Câu 20:

Nguyên tử khối của X là: 12 . 2 = 24 đvC

=> X là Mg

Đáp án A

B. Tự luận

Câu 1:

1 Nguyên tử O nặng 16 đvC

=> Khối lượng tính bằng gam của 1 nguyên tử O là:

16 . 1,66 . 10-23 =

Câu 2:

Công thức hóa học của axit sunfuric là: H2SO4

Câu 3:

a, Công thức hóa học của hợp chất đang xét là: FeCl2

b, Xét phân tử SO2, O có hóa trị II

=> S có hóa trị IV

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 13 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.