Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 6

Bình chọn:
3.9 trên 29 phiếu

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Tính

a) \(A = 625 – (61 – 17).12 + (27 + 27) : 18\)

b) \(B = -126 – (4^2– 5)^2 + 870 : 29\)

Bài 2. Tìm x, biết

a) \(7^2.5 – (2x +1) = 630 : 9\)

b) \((10 – 4x) + 120 : 2^3= 17\)

Bài 3. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết:

\((x + 1) + (x + 2) + ..+ (x + 9) + (x + 10) = 5\)

Lời giải chi tiết

Bài 1.

a) \(A = 625 – (61 – 17).12 + (27 + 27) : 18\)

\(= 625 – 528 + 3 = 100\)

b) \(B = -126 – (4^2– 5)^2 + 870 : 29\)

\(= -126 – 11^2+ 30 \)

\(= -126 – 121 + 30 = -217\)

Bài 2.

a) \(7^2.5 – (2x + 1) = 630 : 9\)

\(⇒ 245 – 2x – 1 = 70 \)

\(⇒ -2x = -22 + 70\)

\(⇒ -2x = -174 \)

\(⇒ x = 87\)

b)

\(\eqalign{
& (10 - 4x) + 120:{2^3} = 17 \cr
& 10 - 4x + 15 = 17 \cr
& 10 - 4x = 17 - 15 \cr
& 10 - 4x = 2 \cr
& 4x = 10 - 2 \cr
& 4x = 8 \cr
& x = 8:4 \cr
& x = 2 \cr} \)

Bài 3. Ta thấy: \(1 + 2 + ...+ 10\) là tổng có 10 số hạng và \(1 + 2 + ..+ 10 = 55\).

Vậy \((x + 1) + (x + 2) + ...+ (x + 9)\)\(\, + (x + 10) = 10 x + 55\)

Ta có:  \(10 x + 55 = 5\)

       \(⇒ 10x = -55 + 5 \)

       \(⇒ 10x = -50\)

       \(⇒ x = -5\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập chương II: Số nguyên

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay