Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tính

a) \(A = 625 – (61 – 17).12 + (27 + 27) : 18\)

b) \(B = -126 – (4^2– 5)^2 + 870 : 29\)

Bài 2. Tìm x, biết

a) \(7^2.5 – (2x +1) = 630 : 9\)

b) \((10 – 4x) + 120 : 2^3= 17\)

Bài 3. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết:

\((x + 1) + (x + 2) + ..+ (x + 9) + (x + 10) = 5\)

LG bài 1

 thực hiện phép tính trong ngoặc trước rồi đến nâng lên lũy thừa sau đó nhân và chia, cuối cùng đến cộng và trừ.

Lời giải chi tiết:

Bài 1.

a) \(A = 625 – (61 – 17).12 + (27 + 27) : 18\)

\(= 625 – 528 + 3 = 100\)

b) \(B = -126 – (4^2– 5)^2 + 870 : 29\)

\(= -126 – 11^2+ 30 \)

\(= -126 – 121 + 30 = -217\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự: Lũy thừa trước sau đó là nhân và chia 

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu

Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia 

Lời giải chi tiết:

Bài 2.

a) \(7^2.5 – (2x + 1) = 630 : 9\)

\(⇒ 245 – 2x – 1 = 70 \)

\(⇒ -2x = -22 + 70\)

\(⇒ -2x = -174 \)

\(⇒ x = 87\)

b)

\(\eqalign{
& (10 - 4x) + 120:{2^3} = 17 \cr 
& 10 - 4x + 15 = 17 \cr 
& 10 - 4x = 17 - 15 \cr 
& 10 - 4x = 2 \cr 
& 4x = 10 - 2 \cr 
& 4x = 8 \cr 
& x = 8:4 \cr 
& x = 2 \cr} \)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Bỏ ngoặc rồi thu gọn đưa về dạng tìm 1 số hạng trong tổng

Lời giải chi tiết:

Bài 3. Ta thấy: \(1 + 2 + ...+ 10\) là tổng có 10 số hạng và \(1 + 2 + ..+ 10 = 55\).

Vậy \((x + 1) + (x + 2) + ...+ (x + 9)\)\(\, + (x + 10) = 10 x + 55\)

Ta có:  \(10 x + 55 = 5\)

       \(⇒ 10x = -55 + 5 \)

       \(⇒ 10x = -50\)

       \(⇒ x = -5\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 60 phiếu

Các bài liên quan: - Ôn tập chương II: Số nguyên

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài