Bài 113 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 50 phiếu

Giải bài 113 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Hãy điền các số 1, -1, 2, -2, 3, -3 vào các ô trống ở hình vuông bên (mỗi số vào một ô)...

Đề bài

Đố: Hãy điền các số 1, -1, 2, -2, 3, -3 vào các ô trống ở hình vuông bên (mỗi số vào một ô) sao cho tổng ba số trên mỗi dòng, mỗi cột hoặc mỗi đường chéo đều bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Sau khi xếp đầy các số đã cho vào các ô thì tổng các số trong bảng là:

-3+3 -2 + 2-1 +1 + 4 + 5 + 0 = 9 . Muốn cho tổng các số trong mỗi dòng đều bằng nhau thì tổng các số trong mỗi dòng bằng 9: 3 =3.

Vì thế ở mỗi côt hoặc mỗi dòng khi đã biết hai số thì ta tìm được số thứ ba sao cho tổng các số ở đó bằng 3.

- Với ô trống còn lại ở cột 3 điền là -2 vì: 3 - 5 - 0 = -2 (lấy tổng trừ đi hai ô còn lại).

- Với ô trống còn lại ở hàng 3 điền là -1 vì: 3 - 4 - 0 = -1
- Với ô trống ở giữa trên đường chéo ta điền là 1 bởi vì: 3 - 4 - (-2) = 1

- Với ô trống ở dòng 1 cột 2 ta điền số 3 bởi vì: 3 - 1 - (-1) = 3 -1 + 1 = 3.

- Với ô trống đầu tiên ở dòng 2 cột 1 ta điền số -3 bởi vì: 3 - 5- 1 = -3

- Với ô trống đầu tiên ở dòng 1 cột 1 ta điền số 2 bởi vì: 3 - 4 - (-3) = 3 - 4 + 3 = -1 + 3 = 2.

Từ đó ta có bảng kết quả như sau:

2

3

-2

-3

1

5

4

-1

0

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập chương II: Số nguyên

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu