Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Hóa học 8


Đề bài

Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1. Thổi một luồng không khí khô đi qua ống đựng bột đồng dư, nung nóng ống, khí thu được sau phản ứng là

A. CO2.                         B. N2.                 

C. O2.                           D. Hơi nước.

Câu 2. Một oxit của nitơ có tỉ lệ khối lượng giữa nitơ và oxi là 7: 20. Công thức hoá học của oxit là

A. N2O5.                       B. NO.                

C. NO2.                         D. N2O.

Câu 3. Hỗn hợp gồm khí O2 và N2 có tỉ lộ mol là 1:1 nặng hơn không khí

A. 1,50 lần.                                                B. 1,30 lần.

C. 1,034 lần.                                              D. 1,10 lần.

Câu 4. Nguyên liệu để sản xuất khí oxi trong công nghiệp là

A. KMnO4.                                      B. NaCl.

C. KClO3.                                       D. không khí.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về không khí?

A. Không khí là nguyên tố hoá học.        

B. Không khí là đơn chất.

C. Không khí là hợp chất.       

D. Không khí là hỗn hợp gồm O2, N2...

Câu 6. Điền CTHH của các oxit có tên sau:

a) Bạc oxit:.................                                b) Sắt(II) oxit: ...................................

c) Lưu huỳnh đioxit: .................                   d) Natri oxit: ....................................

e) Đinitơ penta oxit: ..............................

*   Oxit axit là:.......................................

*   Oxit bazơ là:.......................................

Phần tự luận (4 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

Cần lấy bao nhiêu gam khí oxi đê có số phân tử bằng \({1 \over 2}\) số phân tử có trong 33 gam khí CO2?

Câu 2. (2 điểm)

Đốt cháy hết 5 kg than có 90% C và 10% tạp chất không cháy. Coi thể tích khí O2 bằng \({1 \over 5}\) thể tích không khí. Thể tích không khí (đktc) cần dùng là bao nhiêu m3? (Biết N =14; C = 12; O = 16.)

Lời giải chi tiết

Phần trắc nghiệm (6 điểm).

Trả lời đúng mỗi câu được l điểm

Câu 1. B    Cảu 2. A     Câu 3. C  

Câu 4. D Câu 5. D

Câu 6.

a) Ag2O            b) FeO c) SO

e) P2O5               d) Na2O

 Oxit axit là c, e.

Phần tự luận (4 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

Số mol CO2, = 0,75 (mol).

Để có số phân tử O2 = \(\dfrac{1 }{ 2}\) số phân tử CO2

Số mol O2 = \(\dfrac{1}{ 2}\) số mol CO2 = 0,75. \(\dfrac{1 }{ 2}\) = 0,375 (mol).

Số gam khí O2 = 0,375.32 = 12 (gam).

Câu 2. (2 điểm)

Khối lượng C = 4,5 (kg).

PTHH: C+ O2 \(\to\) CO2

Cứ 12 kg C cần 22,4 m3 O2

4,5 kg C cần 8,4 m3 O2 

Thể tích không khí là 8,4 . 5 = 42 m3.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.