Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Hóa học 8


Đề bài

Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu l. Cho các chất sau: KMnO4, KClO3, KNO3, CaCO3. Chất giàu oxi nhất là

A. CaCO3                                    B. KMnO4.

C. KClO3.                                    D. KNO3.

Câu 2. Ba khí: CO, CH4, C2H2 (ở cùng nhiệt độ và áp suất, có thể tích bằng nhau) cùng cháy trong oxi. Khí cháy thải ra CO2 nhiều nhất là

A. CO.                                        B. CH4.

C. C2H2.                                     D. Khí CO2 thoát ra bằng nhau.

Câu 3. Khí nào sau đây dùng để dập tắt đám cháy?

A. O2.                    B. CO2.                           C. CH4.                    D. CO.

Câu 4. a gam sắt có số nguyên tử bằng số nguyên tử trong 9,6 gam magie. Giá trị của a là

A. 22,4.                 B. 11,2.                            C.224.                      D. 56.

Câu 5. Oxit nào sau đây được điều chế trực tiếp từ oxi?

A. Ag2O.                                    B. SiO2.

C. Fe3O4.                                   D. Mn2O7.

Câu 6. Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Quá trình nung đá vôi sinh ra vôi sống và khí cabonic là phản ứng hoá hợp.

B. Sự cháy là sự oxi hoá có tỏa nhiệt và phát sáng.

C. Oxit là hợp chất của hai nguyên tố trong đó có một nguyên tố oxi.

D. Trong các hợp chất hoá học nguyên tố oxi có hoá trị II.

Phần tự luận (4 điểm)

Bình gas có chứa 12 kg khí C4H10 được nén ở áp suất cao. Tính khối lượng khí oxi cần dùng và khối lượng khí CO2 thoát ra khi gas trong bình cháy hết.

Lời giải chi tiết

Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm

Câu 1. A           Câu 2. C         Câu 3. B 

Câu 4. A           Câu 5. C           Câu 6. A

Phần tự luận (4 điểm)

PTHH:

2C4H10     + 13 0 \(\to\)  8C02 +     10 H20

 116kg        416 kg           352 kg

 12 kg        43,03 kg       36,41 kg

 Khối lượng khí O2 là: 43,03 kg.

Khối lượng khí là: 36,41 kg

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.