Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Hình học 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Hình học 6

Đề bài

Câu 1. (5 điểm) Điền vào chố “…” để được mệnh đề đúng :

a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm ……………………………

b) ba điểm không thẳng hàng là ba điểm …………………

c) Hai đường thẳng không trùng nhau gọi là ……………

d) Có………………………………………… đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

e) Nếu ……………………………….. thì \(AM + MB = AB.\)

Câu 2. (5 điểm) Cho 3 điểm M, O, N cùng thuộc đường thẳng a theo thứ tự trên. Hãy kết hợp một phương án ở cột 1 với một phương án ở cột 2 để được khẳng định đúng.

Cột 1

Cột 2

a.Điểm O thuộc

1. nằm cùng phía với điểm M.

b. Hai điểm O và N

2. đối nhau.

c. Hai điểm O và M

3. đoạn thẳng MN.

d. Hai điểm M và N

4. nằm cùng phía với điểm N.

e. Hai tia ON và OM

5. nằm khác phía với điểm O.

 

6. trùng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với 3 điểm thẳng hàng A,B,C theo thứ tự trên ta có thể nói:

+ Điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

+ Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C, hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A.

+ Hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B.     

Lời giải chi tiết

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

cùng thuộc một đường thẳng

5 điểm (mỗi ý 1đ)

không cùng thuộc một đường thẳng

hai đường thẳng phân biệt

một và chỉ một đường thẳng

điểm M nằm giữa hai điểm A và B

Câu 2

a – 3; b – 1; c – 4; d – 5; e - 2

5 điểm (mỗi ý 1đ)

 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí